Pochopte fundamentální trendy a vydělejte na nich!

| redakce

Fundamentální trendy jsou důležitými tahouny, které pomáhají formovat finanční trhy a spotřebitelské preference. Může jít jak o tendence v jednotlivých zemích, tak o trendy ovlivňující globální ekonomiku. Investoři, manažeři firem i vlády jednotlivých zemí by se měli snažit tyto trendy správně analyzovat, protože pomáhají v predikci budoucího vývoje.

Růst

Čím se zabývá fundamentální analýza?

Přehlédnutí fundamentálního trendu, nebo jeho špatná identifikace, mohou vést k volatilitě na trzích nebo ke zkreslení vypovídací schopnosti cen akcií a komodit. Zprvu je nejdůležitější umět rozlišit mezi mnoha faktory, které ovlivňují dění na trzích. Některé působí jen dočasně (války, cenové výkyvy v nákladech na zdroje, politická nestabilita), ale přesto mohou mít dramatické důsledky pro ceny akcií a likviditu na trzích.

Naproti tomu fundamentální trendy mají mnohem dlouhodobější charakter. Odrážejí celkový rozvoj ekonomiky, inovace, změny v dostupnosti vzácných surovin, technologiích, know-how nebo posun spotřebitelských preferencí. Jejich vliv na trhy je sice pozvolný, ale trvalejší.

Životní úroveň v Číně

Učebnicovým příkladem světového fundamentálního trendu této dekády je rostoucí životní úroveň v Číně a rapidní nárůst čínské spotřebitelské poptávky po zboží z vyspělých zemí. Číňané jsou stále více vystaveni vlivu "západní" reklamy a zvyšující se kupní síla jim umožňuje, že si mohou moderní "výstřelky" dovolit.

Dá se očekávat, že nastoupený trend bude nadále pokračovat, protože jakmile spotřebitelé díky lepšímu životnímu standardu změní své vzorce chování, není již cesty nazpět.

Vliv fundamentů na dění na trzích

V perfektně fungujícím ekonomickém systému by trhy měly být formovány POUZE na základě fundamentálních trendů, jelikož nezkresleně reflektují důležité aktuálně probíhající změny. Většina těchto trendů působí postupně, takže máme obvykle dost času, abychom se novým podmínkám přizpůsobili.

Teorie efektivních trhů tvrdí, že fundamentální trendy jsou veřejnosti známé, a proto jsou do aktuálních a budoucích cen již zakomponovány. Díky tomu by měly finanční trhy fungovat hladce a bez vzniku bublin, protože jsou vždy všechna aktiva správně oceněna.

Nicméně na skutečných trzích hrají důležitou roli i jiné faktory než fundamenty. Náhlé tlaky na ceny zdrojů a opětovné uvolnění cen mohou fundamentální efekty zesílit, nebo naopak utlumit.

Chcete vydělat? Sledujte demografické trendy

  • 1
  • 2
reklama
reklama