Nebojte se opcí – 2. díl: Cena opce a její složky

| Jan Široký

Co tvoří cenu opce? Jak se v někdy složitých názvech má zorientovat začínající obchodník? Druhý díl průvodce světem opčního obchodování se věnuje právě těmto tématům.

Ukázka programu OptionVue

Opce jsou kótovány do expiračních měsíců a strike cen.

Expirační měsíc - určuje "životnost" opce. Opce jsou vypsány na každý měsíc v roce. Expirace připadá vždy na třetí sobotu v měsíci. Poté opce zaniká a pokračuje se dalším expiračním měsícem.

Strike cena - rozvrství opce do jednotlivých vzdáleností od současné ceny akcie. U akcií s menší hodnotou jsou strike ceny odstupňovány po 2,5 bodu, u větších pak po 5 bodech, a to jak nahoru, tak dolů od aktuální hodnoty podkladového aktiva.

Cena je jak u call opcí, tak put opcí odlišná. Čím blíže je strike cena aktuální hodnotě akcie, tím je dražší. A zároveň čím delší doba je do expirace, tím jsou opce dražší.

Cena opce se skládá ze dvou složek:

Vnitřní hodnota – skutečná hodnota opce.

Časová hodnota – cena je určena časem do expirace a kolísavostí akcie. S blížící se expirací se časová složka rozpadá.

Z obrázku výše je zřejmé, že opce se vzdálenějšími měsíci mají hodnotu větší než ty s bližšími expiračními měsíci. Cena opce s blížící se expirací klesá. Opce, které pak nemají vnitřní hodnotu, vyprší bezcenné, tedy na nule.

  • 1
  • 2
reklama
reklama