Nebojte se opcí – 1. díl: Co to vlastně jsou opce?

| Jan Široký

Opce je finanční nástroj, který umožňuje nakoupit nebo prodat určitý počet podkladového aktiva za předem dohodnutou cenu v předem dohodnutém čase. Toto právo je možné uplatnit jak na akcie, tak komodity či měnové páry.

V zásadě rozlišujeme dva typy opcí:

Call opce – dává majiteli právo, ale ne povinnost nakoupit určitý počet podkladového aktiva.

Put opce – dává majiteli právo, ale ne povinnost prodat určitý počet podkladového aktiva.

V případě nákupu call opce spekuluje obchodník na růst podkladového aktiva. Cílem je prodej opce za cenu vyšší (s rostoucí cenou podkladového aktiva roste cena opce), nebo její případné uplatnění a nákup akcie za levnější cenu.

V případě nákupu put opce obchodník spekuluje na pokles podkladového aktiva. Cílem může být prodej opce za vyšší cenu, případně uplatnění a prodej akcií za cenu vyšší.

Možnost uplatnění nákupu či prodeje akcií není tak častý. Proto se obchodník snaží těžit ze stoupající ceny opce. Vše funguje podobně jako u akcií. Koupíte za určitou cenu a chcete prodat výše. Rozdíl mezi držením akcií a opcí však spočívá v riziku – u opcí při nákupu riskujete pouze cenu opce, u akcií celou její hodnotu. V tomto ohledu jsou opce lákavým finančním instrumentem.

  • 1
  • 2
reklama
reklama