Technická analýza – 3. díl: Vzájemné umístění klíčových cen

| redakce

Minule jsme si detailně popsali klíčové ceny, které zobrazuje každá jednotlivá svíčka. Dnes se blíže zaměříme na vzájemné umístění klíčových cen a řekneme si, co nám různé kombinace umístění klíčových cen říkají o vývoji na trhu a o síle účastníků na trhu.

Analýza zavírací ceny

Nejdůležitějším porovnáním cen je vzájemné postavení otevírací a zavírací ceny jednotlivých svíček. V zásadě může nastat jedna za tří extrémních situací, které si nyní popíšeme, a potom cokoli mezi těmito extrémy. Na začátek bude dobré se zaměřit na následující tři extrémní situace.

1. Zavírací cena (close) je poblíž low dané svíčky a daleko od otevírací ceny. V tomto případě je zřejmé, že jsou prodejci silnější stranou a kontrolují trh. Trh otevřel na vyšší ceně a během zvoleného časového úseku cena klesala, protože byla nízká poptávka po daném podkladovém aktivu.

1. Prodejci kontrolují trh

2. Zavírací cena je poblíž high dané svíčky a daleko od otevírací ceny. V tomto případě jsou kupující silnější stranou a kontrolují trh. Trh otevřel na nižší ceně a ta během zvoleného časového úseku rostla, protože byla nízká nabídka daného podkladového aktiva.

2. Kupující kontrolují trh
  • 1
  • 2
reklama
reklama