Důchodová reforma v ČR stručně a přehledně

| Helena Zlámalová

Spoříte si na důchod v penzijních fondech, nebo tento krok stále zvažujete? Podívejte se, jak důchodová reforma změnila vyplácení prostředků, které si spoříte na penzi ve 2. a 3. pilíři českého důchodového systému.

Jaké dávky budou vypláceny z 2. pilíře?

Struktura důchodového systému v ČR

1. V případě dožití

V rámci 2. pilíře si můžete zvolit jeden ze tří možných důchodů, který vám bude vyplácen. Na výběr budete mít:

  • doživotní starobní důchod;

  • doživotní starobní důchod s pozůstalostním důchodem na 3 roky;

  • starobní důchod na dobu 20 let.

2. V případě úmrtí

V případě vašeho úmrtí během spoření se vámi naspořené prostředky stávají předmětem dědictví, a to dle následujícího schématu:

  • je-li dědicem nezletilá fyzická osoba (například váš potomek), je za dědický podíl nakoupen sirotčí důchod na 5 let;

  • je-li dědicem fyzická osoba starší 18 let, která má své důchodové spoření, převede se dědický podíl účastníka na důchodový účet dědice;

  • je-li dědicem fyzická osoba starší 18 let, která nemá své důchodové spoření, vyplatí penzijní společnost dědický podíl dědici.

3. V případě invalidity

Vznik invalidity vám nedává nárok na výplatu dávky z důchodového spoření. Zažádáte-li o starobní důchod ze základního důchodového pojištění (1. pilíř) ve výši invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně, přesune penzijní fond 60 % prostředků klienta do státního rozpočtu, zbylých 40 % je použito pro výpočet důchodu u dané společnosti.

V rámci 2. pilíře nemáte možnost předčasného ukončení.

  • 1
  • 2
reklama
reklama