Vztahy v zaměstnání: Když kritizujete, neubližujte!

| Renata Lichtenegerová

Většině lidí je velmi nepříjemné, když poukážete na jejich chybu. V profesním životě se ovšem nelze těmto konfrontačním situacím vyhnout. Je proto důležité předcházet škodám, které může kritika způsobit, je-li podána nesprávně.

Hádka v práci - ilustrační foto

Asi každý manažer musí čas od času sdělit svým podřízeným, že není s jejich výkonem zcela spokojen. Před tím, než k jakékoli kritice přistoupí, měl by si ujasnit, čeho chce rozhovorem dosáhnout. Stanovit si ideální cíl, případně ještě akceptovatelný výsledek jednání.

"Následně je nezbytné si upřímně odpovědět na otázku, zda je manažer sám připraven na podávání negativní zpětné vazby směrem k zaměstnanci," říká psycholožka Katarína Bradáč s tím, že méně jistí jedinci by měli zvážit návštěvu nějakého specializovaného kurzu.

Pozitivně začínat i končit

Kritiku je potřeba dobře načasovat. V závislosti na typu problému je někdy nutné jednat co nejdříve, jindy téma počká na pravidelný hodnotící pohovor. Kritika by však nikdy neměla mít podobu náhlého záchvatu křiku před množstvím svědků. "Je důležité, aby tento rozhovor proběhl mezi čtyřma očima. Případně si manažer může přizvat specialistu na lidské zdroje, ale rozhodně platí, že diskuze musí zůstat pouze mezi zúčastněnými osobami," upozorňuje Bradáč.

Pro rozhovor je vhodné zvolit nerušené místo, vytvořit partnerskou atmosféru, a pokud se účastní třetí osoba, vysvětlit, proč tomu tak je. "Je užitečné začít pozitivním sdělením, ocenit a vyzdvihnout pozitivní stránky výkonu zaměstnance. Nesmí to však působit uměle," radí psycholožka.

Manažer by měl v průběhu celé diskuze udržet neosobní pracovní rovinu. "Nemyslím tím, aby jednal bez zájmu či chladně. Jde o to, aby nehodnotil přímo osobu zaměstnance, ale pouze jeho nevhodné chování, projev či nedostatečný výkon," vysvětluje Bradáč.

Manažer by se také neměl "skrývat" za jakési virtuální hodnoty společnosti, o kterých předtím nikdy nemluvil, nebo obecná očekávání. Musí jasně vyjádřit svůj osobní postoj či názor a být konkrétní.

  • 1
  • 2
reklama
reklama