Jste žena a řídíte firmu? Nezájem investorů by vás neměl překvapit

| redakce

Podnikatelky musejí čelit více problémům než jejich mužští protějšci. Nedávná studie univerzity v Utahu se zabývala míněním více než 200 studentů MBA o fiktivních společnostech. Došla k závěru, že dotazovaní by se zdráhali investovat do firem, které řídí žena, "mužské" podniky měly mnohem pozitivnější ohlas.

Žena - podnikatelka

Začarovaný kruh ztíženého přístupu k financím

Podle statistik je u firem řízených ženami menší pravděpodobnost, že dosáhnou milionových příjmů. Podle dat z roku 2010 jsou ženy vlastníkem 29 % společností se sídlem v USA, ale jen 1,8 % těchto společností vykáže ročně příjmy vyšší než 1 milion USD. Čísla se navíc zásadně nemění od roku 1997.

Pomalý růst sice nemusí být pro firmu špatný, lákadlem pro investory však rozhodně není. Omezený přístup ke kapitálu pak může vytvářet sebenaplňující se očekávání. Podrývá finanční zdraví společnosti, zhoršuje rizikový profil a omezuje expanzi. Řada takových firem má pak problém obstát v rychle se zostřujícím globálním konkurenčním prostředí.

Žena doma s dětmi - stále zakořeněná představa

Ostatní důvody souvisejí s genderovou otázkou. Mnoho lidí i v současnosti předpokládá, že bude žena potřebovat čas na rodinu na úkor byznysu.

Navíc vzhledem k tomu, že se s ženami-podnikatelkami "roztrhl pytel" až v posledních letech, investoři očekávají, že zakladatelka firmy bude začínající podnikatelkou, přitom raději volí lídry se zkušenostmi.

Diskriminace žen ze strany investorů je způsobena i tím, že hledají vzory ve slavných úspěšných zakladatelích společností, jimiž jsou v drtivé většině muži. Předsudky jsou zakotveny v podvědomí, protože sami investoři si averzi vůči firmám řízeným ženami často vůbec neuvědomují.

Co nás o byznysu naučily naše maminky Co nás o byznysu naučily naše maminky V květnu jsme oslavili Den matek, a proto není od věci podívat se blíže na ...

  • 1
  • 2
reklama
reklama