|

Volby: Co chystá pro podnikatele a investory TOP 09? Dividendy se zdaňovat nebudou, úspory pokračují

16. 10. 2013 09:00

Volby: Co chystá pro podnikatele a investory TOP 09? Dividendy se zdaňovat nebudou,…

TOP 09 se ve svém programu neopomněla pochválit, jak se jí podařilo ušetřit rozpočet zbytečných výdajů. Investory by mělo zajímat hlavně zrušení daně z dividend.

Politika Česká republika

Zrušení daně z dividend se nejsilnější pravicová strana (podle předvolebních průzkumů) pokusila prosadit již letos. Jenže změny nakonec zákonným opatřením zrušily vláda a Senát. Pokud by TOP 09 byla po volbách ve vládní koalici, stačilo by jí s kolegy v parlamentu toto rozhodnutí nepotvrdit.

V hlavní roli daně

Daňová problematika spolu s hledáním dalších úspor jsou hlavní a nejkonkrétnější částí ekonomického programu TOP 09. Strana sice tvrdí, že nepřipustí vyšší složenou daňovou kvótu, zároveň však říká, že to neznamená, že by daně nutně snižovala.

Podle receptu TOP 09 na nastartování české ekonomiky se tak můžeme dočkat dalšího růstu nepřímých daní a snížení těch přímých. Alespoň to vyplývá z prohlášení: "Chceme vést vážnou diskuzi o struktuře zdanění v rámci dané výše. Přímé odvody zatěžující cenu pracovního místa jsou stále příliš vysoké, snižují konkurenceschopnost české ekonomiky a ztěžují boj s nezaměstnaností. Chceme dosáhnout dohody, jak tuto zátěž částečně převést na jiné, pro ekonomický vývoj méně škodlivé daně."

Jinak strana vyjmenovává o něco konkrétněji změny, které již prosazovala před volbami, jako jsou zrušení daně dědické a darovací a její převedení pod daň z příjmu, zjednodušení tvorby opravných položek k pohledávkám nebo progresivní (vyšší) odpočet výdajů na výzkum a vývoj.

Za čtyři roky vyrovnaný rozpočet

TOP 09 se také nezapomene pochválit. V programu se chlubí, že "se zasloužila o snížení růstu deficitů rozpočtu a že ČR byla jedinou zemí, které vzrostl během krize rating o dva stupně". Pro českou ekonomiku podle "topky" bude nejlepší dále snižovat deficity a dosáhnout do konce volebního období vyrovnaného rozpočtu. To si strana vytyčila za hlavní cíl. "Minimální tempo snižování deficitu, na něž jsme ochotni přistoupit, je 0,5 % HDP/rok," píše TOP 09.

Otázka je, zda v době, kdy sílí hlasy pro podporu většího oživení, není tento cíl kontraproduktivní. V posledních třech letech klesl deficit rozpočtu z 5,8 % pod 3 % HDP. Muselo by tedy přijít ještě podobně velké omezení výdajů, případně zvýšení příjmů.

Úspor chce přitom strana dosáhnout především "zvyšováním jejich efektivity a důsledným systémem jejich kontroly". Plánuje třeba zavedení standardů efektivity, které bude muset splňovat každý veřejný výdaj. To ale bude jen těžko k dosažení vyrovnaného rozpočtu stačit. TOP 09 také vyvine maximální úsilí, aby Česká republika přistoupila k Evropské finanční dohodě a přijala finanční ústavu.

Jakákoli další konkrétní opatření na podporu ekonomického růstu překvapivě v programu chybějí. Dočteme se jen, že strana bude podporovat snižování byrokracie, a to jak při čerpání evropských fondů, "kde trvá na zásadní redukci dnešního 'nesmyslného' počtu 24 operačních programů", tak v povinnostech českých podnikatelů, "kde chce omezit povinná statistická hlášení". K podpoře exportu říká jen to, "že ho chce podporovat všemi dostupnými nástroji".

ČEZ se privatizovat nebude

Podobně stručný je program TOP 09, pokud jde o energetiku. Nová energetická koncepce by měla podle strany stanovit optimální energetický mix, kde budou zastoupeny všechny zdroje energie. Pro akcionáře ČEZ je podstatné, že TOP 09 chce ponechat velké energetické firmy, tedy především ČEZ, v rukou státu a zasadit se o vybudování dostatečné kapacity příhraničních přenosových soustav. O Temelínu nebo uhelných limitech ani slovo.

Pevný termín pro přijetí eura

Investory by v programu nejsilnější pravicové strany mohly zajímat ještě dvě věci. První je stanovení termínu přijetí eura, který by podle TOP 09 měl být pevně určený již v tomto volebním období. Za vhodný okamžik považuje strana roky 2018 až 2020. To by znamenalo, že již za tři roky by ČR mohla vstoupit do režimu směnných kurzů ERM II. Udržet korunu v pásmu +/- 15 % k euru by neměl být žádný problém. I tak by se investoři na korunu dívali jinak než dnes, už proto, že by brzy mohla přestat existovat.

Druhou věcí je ochrana spotřebitele na finančním trhu. V této části se však strana vyslovuje jen pro větší šíření finanční gramotnosti na školách a vyjmenovává zákony, které již byly přijaty.