|

Volby: Co pro investory a podnikatele chystá Babišovo hnutí ANO? Méně daní, nižší deficit a mocenskou pozici v energetice

18. 10. 2013 09:00

Volby: Co pro investory a podnikatele chystá Babišovo hnutí ANO? Méně daní, nižší deficit…

Politické hnutí miliardáře Andreje Babiše se hlásí k rozpočtové zodpovědnosti, spolu se snižováním schodku však hodlá snižovat také daně. Peníze prý získá lepším výběrem daní a omezením byrokracie. Investory může zajímat podpora dostavby Temelína, budování mocenské pozice státu v energetice nebo danění firem z výsledku stanoveného podle mezinárodních účetních standardů.

Česká republika Česká ekonomika Politika

Program hnutí ANO míchá levicové a pravicové prvky, s žádnou převratnou novinkou však nepřichází. Zvyšování daní považuje Babišovo uskupení za nepřípustné. Pro právnické osoby chce zachovat sazbu daně z příjmu na 19 % a přiblížit daňový základ výsledku podle mezinárodních účetních standardů.

U dalších daní prosazuje dokonce snížení. Chce vrátit sníženou sazbu DPH na 10 %. Platila by pro potraviny, a tak by byly levné, dobré a české, což je jeden z hlavních cílů hnutí. Stejně jako sociální demokracie prosazuje ANO nulovou sazbu DPH u léků, knih a tiskovin, pro což chce hledat podporu v EU. Spotřební daně chce měnit jen v kontextu s požadavky EU a udržovat je na minimu harmonizovaných hodnot.

Jako jedna z mála stran pamatuje ANO v programu i živnostníky. Bude se prý zasazovat o zachování paušálů. Plánuje také další daňové úlevy pro zaměstnavatele, třeba "snížení příspěvků pojistného na sociální zabezpečení u absolventů a zaměstnanců starších 50 let nebo odčitatelné položky od základu daně z příjmu u nákladů na praxi žáků či rekvalifikaci zaměstnanců starších 50 let".

Lidé budou platit daně rádi, protože ušetříme

Na druhou stranu hodlá ANO držet deficit rozpočtu pod 3 % HDP a postupně státní finance vyrovnat. Pokud se někomu zdá, že by při těchto plánech mohl vzniknout nepoměr mezi sníženými příjmy a výdaji, má pro něj ANO odpověď. Rezervy prý najde "lepším výběrem daní, posílením pravomocí finančních úřadů, prosazením elektronické výměny dat a účetních záznamů ve všech institucích veřejné správy po vzoru Dánska, což omezí množství daňových úniků". A také šetřením na ministerstvech, kde každý rezort ušetří 20 % výdajů.

Celý koncept vystihuje úvodní věta z kapitoly o daních: "Základním kamenem musí být změna atmosféry, kdy daňový poplatník zřetelně uvidí, že stát zachází s jeho daněmi smysluplně a hospodárně, že platit daně se ve službách vracených od státu vyplácí." Jinými slovy, stát získá dodatečné příjmy tím, že lidé budou platit daně rádi.

Temelín postavíme, ČEZ nic neslíbíme

Investory by mohly zajímat názory Babišova hnutí na energetiku. ANO bude prosazovat dostavbu jaderné elektrárny Temelín. Zde je však alibistický dovětek, že prozkoumá její výhodnost pro ČR. Dostavba elektrárny je však prý nutná. A především by měla být celá financována skupinou ČEZ bez dopadů na daňové poplatníky. To je v rozporu s tím, co ČEZ požaduje, tedy s garantovanou výkupní cenou. Dostavba dvou bloků Temelína bez podpory státu je analytiky zpochybňována a mohla by mít pro ČEZ vážné důsledky. Minimálně by to vedlo ke snížení nebo zrušení dividendy.

Akcionáře ČEZ zarazí i další energetické plány ANO. Hnutí tvrdí, že sníží vývozy elektrické energie, především té, která je vyráběná pálením českého uhlí, a celkově zvýší dohled státu nad energetickými surovinami. Jak konkrétně by tyto kroky měly vypadat, program nepopisuje. Snížení vývozu energie si však lze představit jen se zvýšenou spotřebou doma, snížením dovozu nebo snížením produkce. Vzhledem k tomu, že ČEZ je jediná státem kontrolovaná firma, která vlastní uhelné elektrárny, muselo by se to nutně dotknout jejího hospodaření.

Ani u ANO není program příliš konkrétní ve věci podpory podnikání. Hnutí chce omezit byrokratickou zátěž pro podnikatele a "definovat moderní, ucelenou a prorůstovou průmyslovou politiku ČR". Pak prý stanoví vize s jasnými cíli. Za zmínku možná stojí podpora mikropůjček pro malé a střední firmy. Ta ostře kontrastuje s nedávným prohlášením Andreje Babiše, že "malé a střední firmy jsou jen klišé a kecy, my potřebujeme velké podniky, které mají tradici".

Svérázný názor má ANO na důchodovou reformu. Chce totiž prosadit automatickou účast nových účastníků pracovního trhu v druhém pilíři penzijního systému. Bude z něj ovšem moci vystoupit. Co se týče třetího pilíře, u rizikových zaměstnání by měl mít podle hnutí zaměstnavatel povinnost na pojištění přispívat.