|

Volby: Co chystá pro podnikatele a investory SPOZ? Živnostníci by měli být ve střehu

23. 10. 2013 09:00

Volby: Co chystá pro podnikatele a investory SPOZ? Živnostníci by měli být ve střehu

Dopad na ČEZ bude mít především avizovaná podpora dostavby Temelína. Tu na rozdíl od jiných stran Zemanovci nepodmiňují přímo v programu ekonomickou výhodností. Spokojí se jen s větou, že "dostavba dalších dvou bloků jaderné elektrárny Temelín sníží naši závislost na dovozu energetických surovin často z geopoliticky nestabilních oblastí". Jinak je podle nich nezbytné, aby páteří české energetiky zůstaly klasické zdroje.

Česká republika Česká ekonomika

Firemní daně příliš nevzrostou, na pozoru by se měli mít živnostníci

Daně pro firmy by podle představ Zemanovců měly zůstat kolem 20 %. Co přesně slovo "kolem" znamená, strana nespecifikuje, smyslem však je, aby nebyly podnikatelské subjekty demotivovány. Velké firmy by se tak v podání SPOZ – a tím se plány strany liší od ČSSD i komunistů – neměly bát zvyšování daní. Otázkou však je, nakolik by si za tímto požadavkem strana stála, kdyby se ocitla ve vládě právě se sociálními demokraty s podporou KSČM.

Další daňový návrh však už pro podnikatele tak příznivý není, naopak. Zemanovci totiž chtějí "uvážlivě sbližovat daňové zatížení pracovního místa zaměstnance a OSVČ". K tomu dodávají, že "zejména u osob samostatně výdělečně činných je nezbytné při obnovení daňové progrese řešit výši ostatních odvodů včetně její daňové účinnosti".

Progresivní zdanění příjmů fyzických osob má být další novinkou. Tady se SPOZ zařadila k největším příznivcům progrese, protože požaduje čtyři sazby, z nichž nejvyšší má být 40 %. Měla by se uvalit na příjmy, které jsou nad čtyřnásobkem průměrné mzdy v ČR.

Co se týče dalších daní, DPH chce strana ve dvou sazbách (10 % a 21 %). Hodlá však zavést vyšší nebo zvláštní daň z luxusního zboží. Odvody na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců nechce zvyšovat, daňové základy chce očistit od bezdůvodných daňových výjimek a dohlédnout, aby je platili skutečně všichni. Také proto podporuje povinné registrační pokladny pro všechny podnikatele a daňově chce zvýhodňovat pořizování investic a inovačních procesů ve firmách.

Vládními investicemi k růstu

Investice a inovace jsou ostatně základním kamenem ekonomického programu SPOZ. Na mysli mají především státní investice. Proto se také strana v několika vzletných odstavcích snaží vysvětlit, že "smyslem hospodářské politiky nejsou samoúčelné makroekonomické údaje". Proto je prý nutné zvýšit "podíl investic v rozpočtech státu, krajů i obcí, s tím, že se bude maximálně dbát o jejich efektivnost".

Zemanovci se chlubí tím, že vycházejí z keynesiánských principů, hlásí se ke švédskému modelu. V době ekonomického růstu chtějí důrazně trvat na vyrovnaném rozpočtu, v době recese by stát měl přispívat ke zmírnění propadu celkové poptávky posílením svých výdajů, a to zejména na veřejné investice. Pokud bychom vycházeli z toho, že ČR již není v recesi, dalo by se usoudit, že SPOZ bude požadovat vyrovnaný rozpočet, což ovšem není v současnosti reálné; ani se nedá čekat, že by tento požadavek chtěli Zemanovci uplatňovat doslova.

A nakonec řada vzletných slibů: "Cílem je posunout do roku 2020 Českou republiku mezi dvacítku nejkonkurenceschopnějších zemí světa. (...) Snížíme široce pojaté náklady na ústřední a regionální veřejnou správu o nejméně 20 %. (…) Snížíme administrativní zátěž podnikatelů do roku 2018 o třetinu."