|

Jak správně ochránit duševní vlastnictví

15. 12. 2013 09:00

Jak správně ochránit duševní vlastnictví

Patenty, ochranné známky, průmyslové vzory a podobně jsou součástí takzvaného duševního vlastnictví. Na rozdíl od hmotného majetku si ho lidé těžko představují a ne vždy dostatečně chrání. O tom, co vše je nutné udělat pro ochranu i případné zpeněžení duševního majetku, informuje Josef Dvornák, ředitel kanceláře Úřadu průmyslového vlastnictví.

Právo