|

Které firmy přinášejí největší výdělek svým akcionářům?

8. 12. 2013 07:00

Které firmy přinášejí největší výdělek svým akcionářům?

Ukazatel EVA (Economic Value Added) vypovídá o tom, zda společnost zhodnocuje vložené prostředky vlastníků a věřitelů nad běžně dostupné zisky v ekonomice, přičemž platí, že čím vyšší absolutní EVA, tím daný podnik disponuje větší konkurenční výhodou (například svou velikostí, dominancí na trhu, typem výrobků a podobně). Negativní EVA naopak znamená znehodnocování vložených prostředků do firmy vzhledem k alternativním příležitostem na trhu, vysvětluje Michal Řičař, analytik ze společnosti Bisnode.

Ekonomické a tržní indikátory Česká ekonomika