|

Teče jim mléko po bradě. Mají vám radit s penězi?

31. 8. 2013 09:00

Teče jim mléko po bradě. Mají vám radit s penězi?

Nový občanský zákoník, který začne platit na začátku roku 2014, přinese řadu změn pro podnikatele. Mezi jinými budou moci podnikat i nezletilí. Příliš nízký věk finančních zprostředkovatelů je často kritizován nejen klienty, ale i samotnými finančními poradci. Téma pro šéfredaktora Fincentra Petra Zámečníka.

Investiční a finanční poradenství Spoření

Petr Zámečník se tématu nedávno věnoval také na serveru Investujeme.cz.


Často slýchám nářky nad nezletilými zástupci finančně poradenských společností. Působí zpravidla jako "tipaři" a produkci píší na některého z dospělých poradců. Od příštího roku budou moci činnost vykonávat legálně.

Podnikat nezletilým umožní nový občanský zákoník, který má nabýt účinnosti od 1. ledna 2014. Bude stačit souhlas rodičů a přivolení soudu. Přivolení soudu nahradí plnoletost, která je zákonnou podmínkou pro podnikatelskou činnost. S ním pak bude na nezletilého pohlíženo jako na plnoletého a bude moci požádat na živnostenském úřadě o vydání živnostenského listu nebo bude moci založit společnost.

Ne všechno může zprostředkovat teenager

Pro některé činnosti v rámci finančního zprostředkování a finančního poradenství je zapotřebí vyšší kvalifikace než jen dosažení plnoletosti a živnostenské oprávnění. Zprostředkování pojištění vyžaduje získání alespoň registrace podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele, k čemuž je zapotřebí středoškolské vzdělání (stačí ale výuční list), a i zprostředkování investic je přísněji regulováno.

Jsou ale oblasti finančního trhu, kde lze působit pouze s živnostenským listem. Nezletilý držitel živnostenského listu se bude moci stát hypotečním makléřem. Distribuce hypotečních úvěrů dosud postrádá jakoukoli regulaci a vyžaduje pouze bezúhonnost a plnoletost, kterou půjde nahradit soudním rozhodnutím. Stejně je to například se zprostředkováním spořicích účtů.

Zprostředkování hypotečních úvěrů ovšem patří mezi oblasti náročnější na znalosti. Nepředpokládám tedy, že by se nezletilí "finanční poradci" vrhli do této oblasti. Spořicí účty sice zprostředkovávat budou moci, ale provize z nich není nijak závratná, obecně slouží spíše jako doplňkový produkt k širšímu portfoliu.

Nezletilé "finanční poradce" bude ale pravděpodobně možné vidět na pozicích "tipařů", tedy lidí, kteří oficiálně nesmějí nabízet pojišťovací ani investiční produkty, ale získávají klienty pro finanční zprostředkovatele. Je přitom velmi pravděpodobné, že počet nezletilých tipařů s novým občanským zákoníkem naroste. Odpadne problém osoby, na niž je výkon nezletilého oficiálně psán, stejně tak riziko přistižení při neoprávněném podnikání.

Kritika i ze strany finančních poradců

Příliš nízký věk finančních zprostředkovatelů je často kritizován nejen klienty, ale i samotnými finančními poradci. Finanční poradenství, má-li být prováděno v prospěch klienta, vyžaduje nejen dostatek znalostí o finančních produktech a finančním trhu, ale také životní zkušenosti. Možnost podnikání nezletilých navíc otevře dveře nekalým praktikám, za jaké byla svého času kritizována například společnost Eurofinancial, která uvazovala nevýhodnými smlouvami nezkušené čerstvě plnoleté středoškoláky.

Možnost podnikání pro dospívající před dosažením zletilosti není ale špatná sama o sobě. Je mnoho oborů, kde se tito lidé mohou uplatnit. Vhodná je tato možnost také u vedení rodinných firem, kde se budou moci i nezletilí více zapojit do chodu firmy – budou moci nakládat s majetkem, podepisovat smlouvy a rozhodovat o dalších záležitostech rodinné firmy.