|

Úvod do technické analýzy: Je to umění, ne věda!

5. 11. 2015 16:30

Úvod do technické analýzy: Je to umění, ne věda!

Technická a fundamentální analýza jsou dva hlavní analytické přístupy používané na finančních trzích. Technická analýza sleduje primárně cenové pohyby, někdy zahrnuje také objemy obchodů a volatilitu, a využívá to vše k predikci budoucích cenových pohybů. Fundamentální analýza studuje také takzvané fundamentální faktory a vlivy na jejich vývoj. Výhody technické analýzy na zářijovém veletrhu TRADING EXPO přiblížil ekonom Ľuboš Mokráš.

Technická analýza Ponaučení pro investory

Z OBSAHU