|

České zemědělství pod lupou: Maso, obilí, půda a dotace

21. 7. 2016 18:00

České zemědělství pod lupou: Maso, obilí, půda a dotace

České zemědělství prochází od vstupu ČR do EU přelomovým obdobím. Na jedné straně je vystaveno volnému evropskému trhu a konkurenci ze všech členských zemí unie, na druhou stranu získalo nárok na štědré provozní a investiční dotace. Ty v období let 2012-2014 činily v průměru kolem 38 miliard Kč ročně, tedy nominálně více než trojnásobek úrovně z doby před vstupem do Evropské unie. Jak pomáhá zemědělství české ekonomice a jakou budoucnost mu předpovídá Radek Novák, analytik z Knowledge Centre ČS?

Pozemky a půda Zemědělství Česká ekonomika Česká republika Knowledge Centre ČS Komodity

Z OBSAHU

  • České zemědělství je charakteristické vyšším věkovým průměrem pracovníků, než činí průměr v celkovém národním hospodářství. Je to dáno například mírně nižším podílem v "mladších" kategoriích (15-24 let asi 5 %).
  • Celkový počet zaměstnanců v zemědělství dlouhodobě klesá (od vstupu do EU v roce 2014 do roku 2015 o 30 %). V roce 2015 činil průměrný počet zaměstnanců v zemědělství 97,8 tisíce, což představovalo 2,5% podíl na celkovém počtu zaměstnanců v ČR.
  • V Česku se v roce 2015 vyprodukovaly zemědělské výrobky za 127 miliard Kč, přičemž čtvrtina připadala na obiloviny, 18 % na mléko, 16 % na technické plodiny jako olejniny či cukrovka. Chov jatečních zvířat (prasat, skotu a drůbeže) se na celkové produkci zemědělství podílel jen 17 %.
  • Změna ve struktuře zemědělské produkce ČR souvisí zejména s rentabilitou produkce daných komodit, která je dána cenami zemědělských výrobců u daných komodit, nákladovou konkurenceschopností českých producentů, ale i sílou konkurentů z okolních států EU.
  • Do budoucna lze podle společnosti Farmy.cz očekávat mírný pokles nabídky zemědělské půdy k prodeji. Většina současných vlastníků si totiž dobře uvědomuje rostoucí hodnotu půdy a nemá motivaci k okamžitému prodeji.