|

Inspirace ze severu: Naučme a nechme důchodce pracovat!

2. 8. 2016 18:00

Inspirace ze severu: Naučme a nechme důchodce pracovat!

Severská rada ministrů bude na podzim projednávat návrh, podle kterého by bylo vzdělávání seniorů napříště povinné. Švédsko, Finsko, Norsko a Dánsko tuto možnost zvažují jako jednu z cest k vyrovnání se s nepříznivým demografickým vývojem, který má vliv na penzijní systém i trh práce. Ekonoma Miroslava Nováka ze společnosti AKCENTA CZ jsem se zeptal na jeho názor na věc a na to, zda by podobné opatření mělo smysl také v Česku.

Pracovní trh Vzdělání Důchody

Z OBSAHU

  • Práce je stále více orientována duševně a není tak fyzicky náročná.
  • Starší lidé většinou nepřicházejí se zásadními objevy, ale mají lepší schopnost syntézy a komplexnějšího pohledu na základě zkušeností.
  • Přínosem by bylo nejen větší využívání seniorů na trhu práce, ale také větší propojování mužů a žen v pracovních kolektivech.
  • Dávno neplatí, že stačí nabrat vzdělání v mládí, vzdělávání se je celoživotní proces. Ten by měl být podporován jak státem, tak firmami.