Příští černá labuť pro světovou ekonomiku označena!

| redakce

Richard Falkenrath, přispěvatel agentury Bloomberg, začal tento týden pro její televizní kanál připravovat cyklus o možných nebezpečích s malou pravděpodobností, ale s případným velkým dopadem na světovou ekonomiku (tail risks - podle konců křivky normálního rozdělení pravděpodobnosti). Na úvod označil jako možnou příští labuť světovou epidemii chřipky.

Podle Falkenratha by epidemie, která by se rozsahem přiblížila epidemii španělské chřipky z roku 1918, mohla zabít 1 až 2 % světové populace. O ekonomických dopadech podobné katastrofy není potřeba spekulovat.

Pamatujte na to, že farmaceutické koncerny umějí živit paniku spojenou se šířením nemocí, ovšem, jak tvrdí Falkenrath, k epidemiím chřipky dochází poměrně pravidelně, zůstává jen otázkou, kdy přijde některá, která svým rozsahem rozvíří nejen portfolia světových investorů do farmacie, ale i titulní stránky novin.

Ekonomika: Černé labutě všude kolem nás Ekonomika: Černé labutě všude kolem nás O tom, že současný vývoj je de facto globální finanční válkou, jsem psal nedávno. Podle ...

Zdroj: Bloomberg

reklama
reklama