Komerční banka chce kvůli vysoké ceně rozštěpit své akcie

| redakce

Komerční banka před koncem dubna předloží na valné hromadě návrh na rozštěpení svých akcií v poměru 5 ku 1. V tiskové zprávě banka uvedla, že tržní cena jedné její akcie převyšuje obvyklou cenu akcií na burze. Rozštěpením chce Komerční banka své akcie zpřístupnit většímu množství investorů, a podpořit tak jejich likviditu.

"Dlouhodobý úspěšný růst hodnoty akcií Komerční banky vyústil v situaci, kdy jejich kurz dosáhl výše přesahující obvyklou cenu akcií obchodovaných na burzách. Cílem navrhovaného štěpení [...] je snížení ceny jednotlivé akcie, a tím zpřístupnění akcií banky většímu počtu investorů," uvedla Komerční banka.

Podíl akcionářů v Komerční bance nebude rozštěpením dotčen, nově však budou mít možnost přesněji stanovit velikost podílu, který chtějí vlastnit, napsala dále banka v tiskové zprávě. Za každou starou akcii Komerční banky s nominální hodnotou 500 Kč akcionáři obdrží pět nových akcií s nominální hodnotou 100 Kč.

Pokud bude rozštěpení akcií valnou hromadou schváleno, bude mít Komerční banka místo 38 009 852 starých akcií 190 049 260 nových akcií.

Zdroj: Komerční banka, Česká spořitelna

reklama
reklama