Graf dne: Historický vývoj volatility (kolísavosti)

| redakce

Přiložený graf ukazuje nejvolatilnější (nejkolísavější) roky v historii červeným čtvercem, naopak nejméně volatilní mají zelenou barvu. Průměr za dekádu je označen oranžovou čarou. Šedivá linka v růstovém trendu ukazuje dlouhodobý historický průměr.

historická volatilita

• Bližší pohled do statistiky nejvolatilnějšího roku 2008 ukazuje, že to byl rok s 2,8krát větší kolísavostí než průměr,

• osm z deseti nejvíce volatilních let na burze spadá do posledních třinácti let,

• sedm z deseti nejméně volatilních let nastalo ve dvou dekádách před rokem 1970,

• volatilita se citelně zvýšila především v poslední dekádě.

Způsobí růst volatility trvalé změny obchodních charakteristik a způsobu investování na burze?

Diskutujte na stránkách IW na Facebooku

Zdroj: Witter & Lester

reklama
reklama