Graf dne: Hrozivá americká nezaměstnanost

| redakce

Páteční čísla z amerického trhu práce nikoho nepotěšila. Bližší pohled na historický vývoj recesí na americkém pracovním trhu pak teprve ukazuje doslova děsivý obrázek.

Ekonomická recese možná skončila, ale recese na americkém pracovním trhu trvá dál. A oproti všem recesím v minulosti se ztráty na pracovním trhu ani po relativně dlouhé době (vrchol zaměstnanosti u poslední recese byl v prosinci 2007) "nemažou".

Současná recese na trhu práce jen tak nejhorší od konce druhé světové války a v procentuálním vyjádření druhá nejhlubší (pozn. v 80. letech byla nezaměstnanost 10,8 %).

USA historická nezaměstnanost
reklama
reklama