15 levných technologických titulů z odvětví budoucnosti
|

15 levných technologických titulů z odvětví budoucnosti

Velké firmy z technologického sektoru sice táhnou prakticky celý akciový trh, ale to neznamená, že by na trhu nebyli další adepti, kteří mohou v budoucnu zabrat jejich místo. Mělo by se to týkat některých technologických sektorů, které zatím sice nehrají prim, ale mají o to větší potenciál.

Biotechnologie Informační technologie Technologie Americké akcie Akciové tipy Investiční tipy

Analytici ze společnosti Morningstar vybrali 15 akcií v devíti zajímavých sektorech, které mohou v budoucnu hrát na trzích podobnou roli jako dnes Facebook, Google, Apple, Amazon nebo Netflix. Je pravda, že identifikovat takové tituly předem je úkol prakticky nezvládnutelný, protože když je něco již nyní zajímavé, pravděpodobně je to již zahrnuto v ceně akcie, ale za pokus to stojí.

Základ pro výběr představoval index The Morningstar Exponential Technologies, v němž je 200 firem z technologického sektoru. Společnosti v indexu většinou patří mezi mladé, rozvíjející se firmy, případně působí v oblastech, jež podle analytiků mohou v budoucnu "měnit společnost". Jde o takzvané exponenciální technologie, které "pravděpodobně získají širší využití a vytvářejí značné ekonomické výhody pro společnosti, které je vyvíjejí a používají", míní analytici Morningstar.

Velká data a analytika

Velká data (big data) jsou pojem. Podle Morningstar jde v tomto směru hlavně o možnosti zpracování souborů dat příliš velkých a složitých na to, aby na ně byly použity standardní metody a nástroje. Souvisejícími subsektory jsou internet věcí, strojové učení a umělá inteligence.

Sítě a počítačové systémy

Technologická řešení zahrnující hyperkonektivitu a integrované systémy, kontinuitu služeb a novou softwarově definovanou architekturu budou mít obrovský dopad na způsob, jakým budou lidé propojovat aplikace a software s hardwarem.

Robotika

Odvětví, které se zabývá návrhem, konstrukcí, provozem a aplikací robotů. Pokroky v oblasti robotiky, zejména v kombinaci s dalšími exponenciálními technologiemi, mají zdánlivě nekonečný potenciál využití. Zahrnují technologické, průmyslové, lékařské a spotřebitelské kanály.

3D tisk

Proces vytváření fyzických objektů z trojrozměrného digitálního modelu. Tento trend se pomalu prosazuje do běžné spotřeby a má potenciál ovlivnit řadu průmyslových odvětví od průmyslové výroby a medicíny po spotřební zboží a maloobchod.

Inovace finančních služeb

Hledání a využívání netradičních zdrojů financování, platforem a měn využívaných k akumulování a přesunu hodnoty. "Nepřemýšlíme jen o nových příležitostech efektivně rozšiřovat výrobu, ale také o využívání měn (včetně kryptoměn) nebo o strukturálních změnách v technologii a v metodách poskytování plateb," píší analytici z Morningstar.

Nanotechnologie

Odvětví, které se zabývá záležitostmi do 100 nanometrů, zejména manipulací s jednotlivými atomy a molekulami. Existuje řada možností využití v medicíně, výpočetní technice, výrobě a dokonce cestování.

Energetické a environmentální systémy

Oblast zahrnuje průzkum obnovitelných zdrojů energie včetně solárních, větrných a vodních a také nové typy baterií. Jednotlivé organizace nastavují procesy, které pomáhají snižovat dopady na životní prostředí a zvyšují provozní efektivitu, díky čemuž se otevírají možnosti technologického rozvoje napříč sektory.

Medicína a věda zkoumající neurony

Patří sem například neurochemie a experimentální psychologie, které se zabývají nervovým systémem a lidským mozkem. Velké pokroky při odhalení lidského genomu vytvořily infrastrukturu biomarkerů, zatímco posuny v biotechnologii, které mohou změnit imunitní systém, radikálně mění způsob, jakým se léčí nemoci.

Bioinformatika

Věda zabývající se shromažďováním a analýzou složitých biologických dat. Nový trend získávání údajů pro sledování aspektů každodenního života jednotlivce má rychle rostoucí potenciál, aby pozitivně ovlivňoval délku i kvalitu života.

V tabulce je seřazeno 15 nejlevnějších akcií z indexu Morningstar Exponential Technologies, a to podle dvou kritérií, v nichž jsou podle analytiků firmy nejlepší. Prvním je poměr ceny a férové hodnoty (price/fair value), druhý (economic moat) společnost zavedla pro zhodnocení konkurenceschopnosti dané firmy na trhu. Společnosti jsou v dobré pozici vůči konkurenci a vykazují vysokou návratnost kapitálu v posledních 20 letech (wide moat), případně alespoň v posledních 10 letech (narrow moat).

Zdroj: Morningstar