Interview s manažerem fondu WIOF China Performance Fund
|

Interview s manažerem fondu WIOF China Performance Fund

O výběru akcií, podpoře ekonomiky, tržním prostředí, spotřebě ropy a udržitelnosti rozvoje.

Průmysl Čína Ekonomika Trhy
James Liu

James Liu, Deputy CIO

APS Asset Management, Singapure

Získal ocenění za výkonnostně nejlepší čínský fond.

Jaké máte zkušenosti s čínským trhem? Můžete poodhalit některé z hlavních kritérií, podle nichž vyhledáváte vhodné investiční příležitosti na tomto trhu?

Čínský akciový trh je na jedné straně naprosto neefektivní a na té druhé je to velká výzva. Manažeři, kteří chtějí, aby se jim dařilo a aby neustále poráželi trh, nemají jinou možnost než si vyhrnout rukávy a pustit se nejprve do vlastního průzkumu.

Výkonnost čínského akciového trhu

Na domácím čínském akciovém trhu je uvedeno přes 1700 společností a ty všechny samozřejmě nemohou být pod drobnohledem analytiků. A to je pro mnohé investiční manažery právě ta výzva. Zároveň pro ty, kdo excelují ve výběru akcií a kdo se nebojí vést si své vlastní průzkumy, nabízí úžasné příležitosti.

Hlavními kritérii, dle kterých vybíráme, jsou: 1) silný, spolehlivý a loajální management; 2) rozvinutý a dlouhodobě udržitelný obchodní model; 3) přesvědčivé ohodnocení.

ČÍNSKÝ TRH A OBCHODNÍ PROSTŘEDÍ

Čína je jedna z nejvlivnějších zemí na rozvíjejících se trzích na světě, čínská ekonomika roste rychlým tempem, Shanghajská burza je řazena jako 2. největší burzovní trh na světě, nutno zmínit i největší populaci a příčku druhého největšího spotřebitele ropy. Jaké jsou hlavní zvláštnosti “Červeného draka”oproti vyspělým zemím?

Ačkoliv roste čínská ekonomika rychlým tempem a Shanghajské burze se podařilo dosáhnout 2. místa na světě, čínský akciový trh je stále velmi neefektivní. Investoři s dobrou schopností vybírat akcie by zde měli být schopni najít spoustu lákadel. Vliv jiných trhů a institucí je relativně malý oproti rozvinutým trhům, což je možná jeden z důvodů, proč je na čínském kapitálovém trhu tak vysoká volatilita.

Trh se také vyznačuje velkou likviditou a to především díky své velikosti a omezeným možnostem čínských investorů. Můžeme také vidět velké pokroky na poli regulací. Standard povinně zveřejňovaných informací se stále zvyšuje (nejvíce po zavedení tzv. schématu QFII v druhé polovině roku 2002). Dle zpráv MMF se čínský export přesouvá z textilií a oděvů na elektroniku a strojírenství. Co si myslíte o důležitosti těchto dvou odvětví?

Odvětví náročná na pracovní sílu jako textil a oděvnictví bývaly hlavní tažní silou na počátku ekonomického rozvoje Číny. Tato odvětví pomohla zároveň vytvořit nezbytné devizové rezervy a zvýšit příjmy domácností tím, že zaměstnala velkou část obyvatelstva.

Nicméně spolu s ekonomickým vývojem o krok vpřed je nutná i změna exportních odvětví z pracovně náročných s nízkou přidanou hodnotou na technicky náročné s vysokou přidanou hodnotou. Zatímco výroba textilií v Číně ztrácí konkurenceschopnost kvůli rostoucím výdajům na pracovní sílu a přísnějším opatřením ochrany životního prostředí, sektor elektroniky a strojírenství má k dispozici velkou zásobu kvalifikovaných inženýrů a schopných pracovníků spolu s kompletním řetězcem dodavatelů.

Tato odvětví s vysokou přidanou hodnotou nevystupují jako klíčové exportní sektory, ale poskytují dlouhodobě udržitelný pohon pro všeobecný ekonomický rozvoj.

Čína je komunistickou zemí s mnoho kapitalistickými rysy. Myslíte si, že se obchodní prostředí během posledních deseti let změnilo? Jaké byly podle Vás hlavní výhody vstupu společností na čínský trh z pohledu vlády?

Rozhodně souhlasíme s tím, že se prostředí obchodu v Číně v posledních několika letech velmi změnilo, a mnoho zahraničních investorů a obchodníků si myslí totéž.

Čínský stimulační balíček - rozložení podle sektorů

Z pohledu vlády, zahraniční společnosti vstupující na čínský trh s sebou přinesou nový kapitál, poskytnou pracovní místa, zavedou v zemi nové technologie a produkty a pomohou zlepšit manažerské a technické schopnosti obyvatel. Nicméně věci se v poslední době docela změnily, jak Čína začíná prosperovat a teď to, co potřebuje od zahraničních investorů nejvíc, jsou především technologie a manažerské schopnosti.

PODPORA EKONOMIKY A JEJÍ UZDRAVOVÁNÍ

Vláda podporuje nyní ekonomiku stimulačním balíčekem v hodnotě 586 mld. USD. Které sektory z něho získají nejvíce a co si myslíte, že přijde, až účinky stimulačního balíčku vyprchají?

Ze stimulačních balíčků získají nejvíce výrobci výrobních prostředků a zpracovatelé v sektoru infrastruktury. Myslíme si, že čínská vláda chce zajistit, aby zlepšení ekonomiky vydrželo i po odeznění efektu prvního balíčku. Všimli jsme si, že vláda uváděla různá opatření pro podporu spotřeby domácností už na začátku letošního roku. Ve stejné době podporuje i exportní odvětví slevami na dani pro exportéry a dalšími pobídkami, aby přežili v těchto nelehkých dobách. Pokud by to bylo nezbytné a pokud by nepřišly jasné známky zotavení, existuje velká šance, že by čínská vláda sáhla po dalším stimulačním balíčku na podporu ekonomiky.

Čína importuje 58% ropy z oblastni Středního východu. Přístup k ropě z této oblasti se nepochybně stane klíčovou otázku ve vztazích s USA. Proto se Čína v rozvojových projektech souvisejících s ropou mimo oblasti Středního východu zaměřuje na regiony jako je Afrika. Jak vnímáte tyto důsledky?

Je strategicky důležité, aby si Čína zachovala udržitelné dodávky energií z Afriky, přičemž tohoto cíle může pravděpodobně dosáhnout vzájemně užitečnými způsoby. Afrika může uspokojit potřebu ropy v Číně a Čína může podat pomocnou ruku v řešení překážek v udržitelném rozvoji Afriky.

Čína například může přinést velmi potřebné zahraniční investice a pomůže přestavět zchátralou infrastrukturu. V budoucnosti je rozumné očekávat bližší ekonomické vztahy mezi Čínou a africkými zeměmi. Avšak implementace takové strategie není bez rizik. Vyjma základních podnikatelských a politických rizik v Africe může takovýto krok podrobit Čínu kritice a tlaku ze strany západního světa.

Náklady Číny na snížení vypouštění skleníkových plynů do ovzduší pravděpodobně v nejbližších letech dosáhnou 438 mld. USD. Myslíte si , že tyto náklady by přispěly ke zlepšení efektivity výroby nebo by mohly výrobě uškodit?

Z dlouhodobého hlediska se průmyslná výroba a například využívání automobilů nesníží. Naopak, může jen růst, to je výsledkem narůstajících životních standardů. Opatření na ochranu životního prostředí a vzniklé náklady tento trend nezmění.

Oproti tomu, ti, kteří mohou snížit dopad zvyšujících se nákladů na ochranu životního prostředí se stanou vítězi a zůstanou konkurenceschopní. Aby se tak stalo, tak pro ně existují velké stimuly pro inovaci a modernizaci procesů výroby, které povedou k lepší efektivitě výroby.

Zdroj: WIOF