Mladé trhy znovu získávají na popularitě
|

Mladé trhy znovu získávají na popularitě

Mladé nebo chcete-li rozvíjející se trhy,anglicky „emerging markets“, mezi něž patří i Česká republika, přitahují stále větší pozornost.

Investory lákají mladé trhy dlouhodobě, přičemž stávající recese jim spíš pomáhá. Samozřejmě zaznamenaly propady, zhruba o pětinu až čtvrtinu vyšší než USA či Evropa jako celek. Ale pak zase vedly následující oživení.

Mladé trhy vs. US

Jestliže například fond zaměřený na USA přidal letos od začátku roku zhruba 12 procent, u fondu zaměřeného na rozvíjející se trhy jde o 46 procent.

Čína je momentálně největším tahounem světové ekonomiky a podle řady analýz se mají emerging markets zotavovat z krize rychleji než vyspělé země. Orientace jejich ekonomik a také výkonnost je často spojena s vývojem cen na komoditních trzích, kde se čeká růst v závislosti na hospodářském oživení

Leckteří analytici kupodivu chválí stav veřejných financí rozvíjejících se ekonomik (až na výjimky jako Pobaltí či Maďarsko). Státní protikrizová opatření se leckde ukázala jako účinná, své dělají i nízké úrokové sazby. U některých mladých trhů se dokonce hovoří o úvěrové expanzi.

Optimismus, který se kolem nich vytvořil, nám přišel v první polovině roku dokonce až přílišný. Navíc se ohniska zotavení začala ukazovat i jinde, než jen uvnitř jejich hranic.

Atraktivita emerging markets přechodně poklesla, a proto jsme na konci června snížily doporučení pro tyto trhy na neutrální (tedy ani plus ani minus vůči dlouhodobé úrovni).

A skutečně, během posledních dvou měsíců posilovaly méně než globální průměr. I díky tomu se nyní jeví znovu velice zajímavé. Podle analýzy z 1. října je návratnost kapitálu na mladých trzích lepší než v rozvinutých ekonomikách. Trend má pokračovat i v roce 2010.

Výhodou je zdraví finančního sektoru, který se v těchto zemích obešel bez výrazných otřesů (čehož dobrým dokladem je i ČR).

Tyto faktory jsou důležitější než aktuální ocenění akcií. To je s ohledem na momentální výkonnost na stejné úrovni jako jinde.

Z hlediska budoucího vývoje se u rozvíjejících se trhů zdůrazňuje špičkový růstový profil, růst očekávaných zisků a nízké zadlužení států. Z tohoto pohledu se možná pak mohou jevit akcie na těchto trzích dokonce i jako podceněné.