Výhled na české akcie: Telefonica 02, Philip Morris, CME
|

Výhled na české akcie: Telefonica 02, Philip Morris, CME

Představujeme hlavní faktory, které mohou ovlivňovat cenu akcií a určovat tak další směr.

O2 Czech Republic (dříve Telefónica C.R.) Index PX Philip Morris ČR CME (CETV)
Telefónica 02

Telefonica O2 ČR

Titul dle očekávání poklesl o hrubou dividendu na počátku září. Naše očekávání byla však více pesimističtější, což se zprvu i naplňovalo, ale pak nás překvapil obnovený nákupní zájem. Nicméně v posledních dnech se opětovně objevili prodejci po jasně prodejně orientovaných doporučeních. Jedním z hlavních argumentů je především snížení kapacity vyplácených dividend do budoucna a to především pro roky 2010 a dále.

Od roku 2010 se prostor pro výplatu dividend za současně neměnných podmínek pravděpodobně sníží pod 40 Kč/akcii. Nicméně tyto odhady jsou trhu již delší dobu známy. Rizikem pro tuto relativně omezující domněnku může být akce ze strany společnosti v podobě zpětného odkupu či snížení ZJ – obě varianty spíše neočekáváme.

Krátkodobý výhled

Domníváme se, že telefonica i další telekomunikační společnosti v Evropě budou nadále pod lehkým tlakem a důvodem mohou být jak ekonomické podmínky, tak regulatorní vývoj v Evropě – tlak EU na ceny. Nicméně při poklesech ceny k úrovním kolem 400 Kč bychom titul opětovně vnímali jako zajímavou investiční příležitost.

Philip Morris ČR

Philip Morris

Nákupní vlna na PMČR stále přetrvává. Dle našeho názoru jsou aktuální ceny kolem 9000 Kč již neatraktivní z pohledu kapitálové apreciace (růstu ceny akcie). Na druhou stranu vzhledem k stále solidnímu hrubému dividendovému potenciálu (9% p.a.) se dle našeho názoru neobjeví výraznější prodejci. Nové zprávy spojené s tzv. Janatovým balíčkem v něm obsaženém zvýšení spotřebních daní včetně daně z cigaret bude pravděpodobně znamenat lehce pozitivní impulz pro letošní rok (2009) – zvýšené prodeje (předzásobení), ale redistribuci a snížení prodejů pro rok další (2010). Stále ještě hrají vyšší ceny efekt omezování poptávky i do budoucna.

Vzhledem k posledním zprávám tabákové konkurence, která hovoří o relativně rychlém vyprodání zásob se starými kolky (plánované zvýšení daně od února a údajné plánované doprodání již v březnu) se domníváme, že by efekt snížené ziskovosti spojený se zvýšením daně mohl být relativně nízký – nicméně se pravděpodobně projeví do čísel za rok 2010. Jen připomínáme, že daňový efekt pro rok 2010 by měl být zhruba 2,5 Kč na krabičku (jen spotřební daň), což je výrazně méně než v minulých letech, kdy docházelo ke zvyšování ceny v rozmezích 6-8 Kč na krabičku.

Efekt pro budoucnost je však do projekcí ještě následný a to jistá omezenost ve zvyšování efektivnosti pomocí zvyšování cen (bez daňového efektu). Jen připomínáme, že během tohoto roku se PMČR povedlo zvýšit ceny svých výrobků (nedaňově) zhruba o 1-2 Kč na krabičku. Případné plánované zvýšení pro další roky bude díky zvýšení daní v příštím roce přinejmenším lehce oddáleno.

Krátkodobý výhled

Současné úrovně vnímáme neutrálně a doporučujeme setrvat v pozici díky dlouhodobě pozitivnímu hrubému dividendovému výnosu kolem 9%. Ani připravované zvýšení spotřební daně dle našeho odhadu nebude mít natolik negativní vliv, aby omezilo zájem o tento titul. CME

CME

Úrovně přibližující se 40 USD na akcii jsme hodnotili jako poměrně vysoké a tudíž jsme přistoupili k novému prodejnímu doporučení z 21. září. Domníváme se, že vývoj ekonomiky a potažmo reklamního trhu nebude tak prudce pozitivní, aby společnost byla schopna generovat tak silné peněžní toky, které by aktuálně odpovídaly cenám kolem 40 USD za akcii.

Aspektem, který dle našeho názoru může jít proti našemu doporučení je fakt upsání nových dluhopisů, který vzhledem k úspěšnému umístění hovoří o náklonnosti investorů vůči společnosti. Nicméně poskytovaný úrok 11,6% p.a. je pro investory rovněž lákavý. Na druhou stranu je však takový úrok pro společnost poměrně nákladný, a tak vzniká otázka/spekulace, co s nabytými prostředky.

Na scénu se opětovně vrací i spekulace ohledně potenciálních akvizic. Nedávno se v bulharském tisku objevila zpráva o možnosti prodeje tamní jedničky na trhu (bTV), kde by údajně CME dle místního tisku měla být v pokročilých rozhovorech. Takováto zpráva by mohla mít krátkodobý pozitivní efekt s prozatím nejistým potenciálním dopadem do hospodaření společnosti.

Krátkodobý výhled

Aktuálně nevidíme v CME zvýšený potenciál kromě zmíněné potenciální akvizice, což však je spíše v sekci spekulativní.