BRIC, nebo globální rozvíjející se trhy?
|

BRIC, nebo globální rozvíjející se trhy?

Není už Čína překonaná? Má Rusko ještě potenciál? Korea, Vietnam a další státy na sebe přitahují pozornost investorů. Nad srovnáním zemí BRIC a globálních rozvíjejících se trhů se v říjnovém čísle časopisu Perspectives pro klienty BNP Paribas Investment Partners zamýšlí Martial Godet, ředitel týmu New Markets, a Roman Podkolzine, produktový specialista pro New Markets. Vysvětlují, proč preferují BRIC. Záměrně se vyhýbají techickým aspektům a soustředí se na argumenty tržní povahy, tržní strukturu, protože ty podle nich reprezentují hlavní faktory výkonnosti v dlouhém horizontu.

Čína Brazílie Rusko Indie BRICS

Roman Podkolzin vystoupil na několika přednáškách v Praze a Bratislavě v září tohoto roku, kde některé z uvedených argumantů dále rozvedl.

Nejdříve bychom chtěli vyvrátit několik omylů o koncepci BRICu:

1. Je BRIC pouhá marketingová konstrukce?

Thry BRIC představují vyšší expozici vůči komoditám (Brazílie, Rusko), zatímco globální rozvíjející se trhy (dále GEM, global emerging markets) jsou více exponované vůči cyklickým sektorům (například těžké váhy indexu Jižní Korea a Taiwan).

Růst v rozvíjejících se zemích je náročný na komodity – Čína, Indie a Brazílie potřebují velké množství přírodních zudrojů při budouvání infrastruktury a výrobních kapacit. Komodity jsou samostatným růstovým tématem a fakt, že BRIC je více exponovaný vůči komoditám, je pro tento region pozitivní.

Druhým důvodem jsou zdroje ekonomického růstu. V zemích BRICu je penetrace základními druhy zboží a služeb, jako je třeba vlastnictví automobilu, účet v bance nebo nemovitost hluboko pod rozvinutými zeměmi a daleko mají i proti těmto parametrům v rozvinutějších zemích GEM, jako je Taiwan a Korea. Nižší penetrace sama o sobě znamená růst.

Třetí důvod souvisí s s rolí zemí BRIC v globální ekonomice: s vyjímkou Ruska se země BRICu mohou při hledání zdrojů dalšího růstu spoléhat na domácí poptávku spíše než na export. Ten tvoří pouze 15% HDP Brazílie v porovnání se 45% HDP v Německu. Proto jsou země BRICu relativně nezávislé na rozvinutém světě. Na druhé straně země závislé na exportu jsou na vývoji v západním světtě mnohem závislejší.

2. BRIC nenabízí expozici vůči nejdynamičtějším zemím a regionům, jako je Vietnam, Indonesie, Chile, Afrika.

To je pravda, která ovšem ignoruje zásadní význam likvidity v rozvíjejících se zemích. Vietnam byla první země dotčená krizí a mnoho menších trhů všetně subsaharské Afriky vyžadují od investorů velkou dávku opatrnosti. Podle našeho názoru rizika těchto trhů zatím převažují nad jejich vysokými výnosy. Tržní kapitalizace těchto zemí je pouhým zlomkem zemí BRICu.

V určitých příapdec je možné najít zajímavé investiční příležitosti (např. v Peru nebo Chile), ale jejich přínos oproti BRICu není významný.

3. BRIC by měl být redukován na BIC – Rusko je nepředvídatelné

Investoři, kteří vystoupili z ruských pozic na počátku roku toho nyní litují. Rusko bylo jedním z nejrycheji rostoucíh trhů po růstu o 81% (v USD) za prvních 9 měsíců roku. Je ale pravdou, že Rusko má své specifické potíže:

  • Jedním z nich je nedostatek domácích investorů. Ruské penzijní fondy nesmí investovat do akcií, pojišťovny jsou dosud malé a podkapitalizované. Výsledkem je, že ruský akciový trh se obchoduje s diskontem vůči ostatním rozvíjejícím se trhům a je volatilnější.

Dalším problémem je rušivá přítomnost ruských úřadů v podnikové sféře. Odvahu ale dodává zdrženlivost úřadů během nedávné krize – neproběhlo žádné zestátnění aktiv podniků v potížích. Naopak, premier Putin oznámil privatizační kroky na rok 2010.

A dále je třeba uvést že ruské firmy nejsou méně transparentní, než jejich brazilská nebo čínská konkurence. Téměř všechny ruské blue chips se obchodují v Londýně nebo v New Yorku a firmy plní velmi přísné regulatorní podmínky.

BRIC nebo GEM.... není v každém případě pozdě?

Rozvíjející se trhy významně posílily od svého dna v říjnu 2008. Výkonností dávno dohnaly rozvíjející se trhy a některé země se přiblížily úrovním z května 2008, kdy začaly trhy padat. Přesto si nemyslíme, že je pozdě investovat.

Směr akciových trhů je určen třemi faktory: tržním re-ratingem (pokud investoři akceptují nižší rizikovou prémii a trhy rostou jen díky rostoucímu apetitu vůči riziku), posílení měny a růst korporátních zisků. Prvních 9 měsíců trhy rostly téměř výhradně díky poklesu rizikové přirážky a rostoucím měnám.

Výhled na vyšší zisky měl zatím jen malý dopad v roce 2009. Ale domníváme se, že další růst půjde na vrub vyšších zisků. Právě růst zisků byl halvním faktorem býčího trhu v období 2002-2007.

Je pokles rizikové averze hlavním důvodem proč investovat do zemí BRICu?

Ne, existují strukturální důvody, proč upřednostnit země BRIC:

  • Silný ekonomický růst bude pokračovat, Čína a Indie porostou o 9%, repsktive o 6-7%

  • Domácí soukromá spotřeba by měla významně vzrůst, pod vlivem rostoucích příjmů, pozitivních demografických trendů a nízkého zadlužení domácností i firem

A navíc několik taktických důvodů proč investovat do akcií BRIC právě v této fázi ekonomického cyklu:

  • Země BRICu úspěšně odolaly nedávné finanční krizi. Mnozí analytici byli příliš pesimističtí a tento pesmismus ohledně výhledů emerging markets stále trvá. Lze tedy stále očekávat pozitivní revize na trhu.

  • Trhy jsou stále podporovány přebytkem likvidity ve formě relativně nízkých úrokových sazeb, vysokého sklonu k úsporám a přítokům do podílových fondů.

  • Valuace se vrací na historické úrovně, ale revize korporátních výsledků směrem nahoru věští vyšší ceny akcií v roce 2010.

    Naše aktuální teritoriální alokace do zemí BRIC

(poznámka: fond Parvest BRIC má strategickou alokaci 25% do každé země BRICu)

Čína - mírně nadvážená. Očekává se, že soukromá spotřeba a investice budou stabilní, podpořeny stimulačními opatřeními. Ekonomický růst by se měl blížit 8% v roce 2009 a překonat je v roce 2010.

Indie - mírné podvážení. Monzunová sezona bude mít mírně negativní dopad na růst v roce 2009 i přes překvapivě silné údaje o výrobě.

Brazílie – nadvážení. Poskytován í úvěrů se normalizuje, data o zaměstnanosti jsou nad očekáváními a předstihové ukazatele o důvěře naznačují zrychlujícíc se oživení.

Volatilita

Míra kolísání hodnoty cenného papíru. Udává se v procentech.

Rusko – neutrální. Krátkodobá volatilita není vyloučena z důvodu možného profit takingu (vybírání zisků) a volatilitě ceny ropy, ale zisky spíše překvapúí pozitivně.

Rizika

Hlavním rizikem zůstává volatilita. Země BRICu jsou stále „rozvíjejícící se“ což přináší vyšší riziko. V současnosti dva hlavní faktory rizika a nepředvídatelnosti BRICu jsou:

  • Toky likvidity. Od roku 2000 investoři napumpovali miliary dolarů rozvíjejících se trhů. Pokud se sentimet na trhu zhorší a tyto toky obrátí, přičemž se odhaduje, že už od začátku roku dosáhly 50 miliard dolarů, bude to mít dopady na ceny aktiv. Poztitivní ale je, že investoři jsou stále nadváženi v hotovosti a pokud nedjde k havarijním situacím, emerging markets mají dobrou výchozí polohu pro nalákání dalších prostředků investorů.

  • Ukončení stimulačních programů. S tím, jak oživení pokročí, dříve nebo později vlády a centrální banky tačnou tlumit podpůrné balíčky. Očekáváme první zpřísnění v Q1/2010, a to zejména v zemích s vyšší inflací. (například v Indii)

S využitím článku Martia Godeta a Romana Podkolzina v říjnovém vydání časopisu Perspectives pro klienty BNP Paribas Investment Partners