Akciové trhy – strategický výhled
|

Akciové trhy – strategický výhled

Jaké faktory budou ovlivňovat vývoj obchodování do vánoc a v prvním čtvrtletí roku 2010? Čeká nás obchodování v úzkém pásmu?

Světové akcie Indexy

Shrnutí

Výsledková sezona vyhnala akcie k vyšším hodnotám a nálada na trzích směřuje k podstupování vyšší míry rizika, přestože obraty a zisky byly ve většině sektorů slabé. Protože však společnosti dokázaly opět překvapit, tak trhy zažily krátkou rally.

Přepokládáme, že index S&P se do konce roku bude pohybovat v pásmu 1050-1150 bodů a zároveň neočekáváme, že trh zažije prudký růst. Podporu pro ceny akcií tvoří nízké úrokové sazby a nárůst je limitován rostoucí mírou skepse ohledně udržitelnosti hospodářského růstu na pozadí vládních stimulů.

Krátkodobý výhled: růst

S&P se stále obchoduje nad svým 50ti denním klouzavým průměrem a náš krátkodobý indikátor ukazuje, že trh je zralý na korekci. Na druhou stranu, sentiment napříč trhy nahrává větší akceptaci rizika. Hlavním důvodem, který podporuje naše býčí (růstové) očekávání je, že uvěrové trhy se vyvíjí dobře.

Myslíme, že na indexu S&P bude otestována hodnota 1121 bodů během listopadu. Po dosažení této úrovně bude na místě opatrnost, nicméně je možné, že index ještě zkusí otestovat hodnotu 1167 bodů.

Dlouhodobý výhled: pokles

Nevěříme, že vyspělé trhy vstoupily do několikaleté růstové fáze. Stále čelí protivětru v podobě strukturálních problémů. Tento protivítr je nyní vyvážen mimořádnými politickými opatřeními, které navzdory pochybnostem zapříčinily současnou rally.

Přestože naše indikátory se začínají zelenat, stále chybí známky obratu v poptávce. Čekáme, že poptávka bude nadále slabá a to díky oddlužování, slabému pracovnímu trhu a trhu nemovitostí ( v USA). Růst zvláště v USA a Evropě bude pomalý a přestihnou ho rozvíjející se trhy a Asie.

Faktory ovlivňující trhy

  • Náš Saxo indikátor obchodního cyklu směřuje k oživení, to však bude pomalé a bez tvorby nových pracovních míst. Nezaměstnanost v USA i Evropě spíše ještě poroste.

  • V říjnovém Strategickém výhledu jsem psali, že trhy poženou výše výsledky firem a tak se i stalo. Přestože výsledková sezona v Evropě ještě neskončila, tak podíl firem, které dokázaly překvapit, je v Evropě i USA podobný. Ze 497 firem z index S&P 500 jich reportovalo výsledky 417 a 88% pozitivně překvapilo. Z indexu EuroStoxx600 překvapilo lepšími výsledky 66% firem. Dobré výsledky však už nebudou mít sílu hnát trh na vyšší hodnoty.

  • Náš hlavní scénář pro vývoj akciových trhů do konce roku je obchodování v úzkém pásmu. V případě indexu S&P500 to je rozpětí 1050-1150 bodů . Ve hře jsou jak prorůstové faktory, tak skutečnosti, které mohou způsobit pokles trhů.

  • Historicky nízké úrokové sazby budou tvořit podporu při případném poklesu a spíše budou působit prorůstově. Ocenění akcií pomocí klouzavého průměru 10ti letého P/E (cena akcie/zisk) není levné, současné úrovně ceny akcií však dokáží absorbovat mírně zvýšení úrokových sazeb. Očekávání trhu, že americká centrální banka FED zvedne v první polovině roku 2010 sazby, by nemělo v krátkodobém horizontu ovlivnit akciové trhy. Přikláníme se ke strategii, nakupovat při poklesu.

  • Na druhé straně nepočítáme s tím, že by akciové trhy předvedly do konce roku růst ze současných úrovní o dalších 10%. Proč? Jednoduše nám není vlastní názor, že ti investoři, kterým ujel vlak, se budou snažit za každou cenu nyní nastoupit. Spíše čekáme, že nebudou zvyšovat riziko s tím, jak se bude blížit konec roku. Stále trvají obavy o udržitelnost hospodářského oživení a hlavní indikátory jako je index nákupních manažerů nebo nezaměstnanost se zatím nevyvíjí správným směrem.

  • Pokračujeme tedy ve snižování rizika, jak jsme psali v říjnu. A čekáme na příležitost začátkem příštího roku.

  • Sektorovou alokaci měníme ve prospěch defenzivních sektorů, které mají beta (korelaci vývojem cen akcií daného sektoru a trhu) blízko jedné. Na zvýšení rizika se připravujeme na začátku dalšího roku. Čekáme, že trhy se budou pohybovat ve vymezeném pásmu a nepočítáme s výrazným nárůstem do konce roku.