Krátkodobý výhled na české akcie: prosinec 2009 a ORCO a ECM
|

Krátkodobý výhled na české akcie: prosinec 2009 a ORCO a ECM

Potenciál a riziko jednotlivých akcií obchodovaných v systému SPAD pro následující týdny.

ORCO Property Group ECM
ORCO logo

Orco

Situace je prozatím neměnná, a tudíž vše závisí na další restrukturalizaci dluhu. Samotné výsledky se ztrátou 201 mil EUR za devět měsíců (v rámci očekávání) dále snižují majetek společnosti, nicméně vzhledem k soudní ochraně neimplikují bezprostřední ohrožení. Nadále se domníváme, že situace je velmi nepřehledná s vysokou mírou rizika pro současné akcionáře a to ať už z pohledu vysokého nařezení podílu, tak i potenciálu likvidace společnosti.

Významné datum v měsíci bude 16. prosince, kdy společnost svolává čtyři valné hromady, které se budou zabývat právě restrukturalizací dluhu.

Krátkodobý výhled

Nadále se domníváme, že situace je velmi nepřehledná s vysokou mírou rizika pro současné akcionáře a to ať už z pohledu vysokého nařezení podílu, tak i potenciálu likvidace společnosti. Investice do Orca nám přijde velmi spekulativní. Polovička měsíce může přinést relativně pozitivní zprávu v případě dohody nad restrukturalizací. V opačném případě díky soudní ochraně by měla být reakce spíše neutrální.

ECM logo

ECM

Výsledky za 9M09 nepřinesly žádné překvapení s čistou ztrátou 29 mil EUR (dle očekávání). Společnost rovněž dle očekávání oznámila, že v blízké době přistoupí k odprodeji některých aktiv. Významnější reakce se však rovněž dle očekávání na trh nedostavila. Nadále se spíše domníváme, že titul bude postupně ustupovat do pozadí a nevylučujeme další kroky vedoucí ke stažení společnost z veřejného obchodování.

Krátklodobý výhled

Pouze opakování - Společnost trpí vysokým nezájmem investorů a ten dle našeho názoru bude přetrvávat. Celkově se v případě ECM nic na našem náhledu nemění. Z pohledu NAV se jedná o společnost, která se obchoduje s nejnižším diskontem – relativně dražší než konkurence.