Recese, nebo deprese? Ekonomické zotavení začíná v našich hlavách.
|

Recese, nebo deprese? Ekonomické zotavení začíná v našich hlavách.

Po dlouhých měsících růstu lidé po celém světě věří, že už je nejvyšší čas, aby recese skončila. Samotná myšlenka na konec krize lidem postupně vrací důvěru, a tak začínají opět utrácet.

Světové akcie

Ekonomické krize obecně netrvají déle než několik let. Podle NBER (Úřad pro ekonomický výzkum ve Spojených státech) začala recese tamní ekonomiky v prosinci 2007, tedy před dvěma lety. Podle klasického průběhu už by tak Američané měli pociťovat ekonomické zlepšení. To by mělo mít vliv na spotřebitele. Maloobchodní tržby sice v listopadu ve Spojených státech meziročně rostly, žádná hlubší analýza však zatím nemůže návrat spotřebitelské důvěry potvrdit.

Lidé však dříve nevěřili v pravidelný ekonomický cyklus, který začne a skončí v přesně odhadnutelnou dobu. Příkladem bylo období Velké krize ve 30. letech 20. století, kdy byla beznaděj v myslích lidí obrovská.

Recese – jen slovo?

"V historii jsme zažili už celou řadu recesí. Ovšem žádná z nich není srovnatelná s tou současnou," napsal ve své knize o Velké krizi Lionel Robbins.

Slovo recese se v souvislosti s ekonomickým propadem začalo používat právě v době Velké krize. Technicky znamená propad ekonomiky ve dvou po sobě jdoucích kvartálech, používá se však také jako označení celkem běžného propadu akciových trhů v určitém ekonomickém cyklu.

V lednu 1938 přišel list Chicago Daily Tribune s vlastní definicí slova recese. Podle listu byla novým slovem označujícím depresi, které vymysleli ti, kteří si nechtěli přiznat, že v jedné žijí. V roce 1938 se k tomuto problému vyjádřil i prezident Spojených států Franklin D. Roosevelt, který řekl, že "...neexistuje žádný rozdíl, ať už současnou ekonomickou situaci nazýváme recese, nebo jí říkáme deprese."

Idea předvídatelnosti ekonomického vývoje postupně čím dál více korespondovala s růstem zájmu veřejnosti o psychologii. Výběr slov totiž v situacích, jako je ekonomická krize, hraje ve vnímání lidí podstatnou roli.

Nové slovo recese znělo jemněji než jeho předchůdce. Cílem nového pojmenování bylo přimět lidi, aby věřili v uzdravení, jako by šlo například o nějakou běžnou nemoc. Pojem deprese tak v podstatě přestal být dáván do souvislosti s ekonomickou krizí.

Myšlení lidí se od 30. let minulého století nijak zásadně nezměnilo. Stejně jako tehdy se i v současnosti pokoušíme vyhýbat ostřejším výrazům a snažíme se podporovat důvěru v trhy. A většina lidí si už zvykla na představu, že moderní vědecké postupy v ekonomii ve výsledku mohou poskytnout konkrétní představu o konci krize a dalším vývoji trhů.

Zdroj: New York Times