Čtyři investiční scénáře pro rok 2010
|

Čtyři investiční scénáře pro rok 2010

Státní dluh a inflace by se podle Deutsche Bank měly stát překážkami pokračování rally na světových akciových trzích. Po zhodnocení všech možných rizik přichází banka se čtyřmi investičními scénáři pro dění na trhu v roce 2010 a pravděpodobnostmi pro každý z nich.

Investiční scénář 1

Beta koeficient

míra volatility, vyjadřuje vztah cenného papíru vůči zbytku trhu cenných papírů (beta koeficient akciového trhu = 1, rizikovějších akcií > 1, méně rizikových < 1. )

Scénář 1 je velice optimistický. Vládní stimuly budou ovlivňovat trhy téměř "k dokonalosti". Díky pokračující reflaci (rozšíření peněžního oběhu) potečou peníze od málo rizikových aktiv k aktivům s vysokým beta koeficientem (např. akcie). Systém bude vládními stimuly podporován tak dlouho, až přestanou mít odezvu z hlediska dlouhého období a začnou se preferovat krátkodobé zisky. S rozvojem tohoto scénáře úrokové sazby zůstanou nízké a cenné papíry vydělají.

Pravděpodobnost: 15%

Celkové příjmy z akcií: 34%

Investiční scénář 2

Tento scénář by se dal charakterizovat postupným uvolňováním vládních ekonomických stimulů a restriktivní politikou. V určitém okamžiku první poloviny roku 2010 by ekonomika měla začít růst a politici by měli stimuly začít omezovat. V takovém případě by rizikové typy investic např. akcie stále vydělávaly, jejich růst by však částečně brzdily rostoucí výnosy z dluhopisů.

Pravděpodobnost: 50%

Celkové příjmy z akcií: 20%

Investiční scénář 3

Podle tohoto scénáře by výnosy z dluhopisů měly být vyšší, než v předchozím případě. Obrovský dluh a konec kvantitativního uvolňování způsobí, že potřebná poptávka nebude dostačně podpořena. Inflace začne silně růst a vzrostou i problémy se státním dluhem. Akciím se povede špatně.

Pravděpodobnost: 25%

Celkové příjmy z akcií: -11%

Investiční scénář 4

Jedná se o naprosto děsivý scénář. Znovu se dostaví deflace (pokles cenové hladiny) a potvrdí se scénář dvojitého ekonomického dna. Urychlovat by to měla nová panika přítomná na trhu, zvýšená vládní regulace, strach ze státního dluhu a konec vládních zásahů. Dostali bychom se tak na úroveň roku 2008, přičemž akcie by si vedly velmi špatně.

Pravděpodobnost: 10%

Celkové příjmy z akcií: -26%

Zdroj: Deutsche Bank