Certifikáty a výplata dividendy
|

Certifikáty a výplata dividendy

Jak ovlivní výplata dividendy cenu certifikátu? Každý typ se chová jinak.

Pro akcionáře je situace jednoduchá. Jako vlastník určitého podílu na majetku společnosti má po zasedání valné hromady nárok na výplatu dividendy. U certifikátů, ať už investičních nebo pákových, je dopad vyplacené dividendy rozdílný.

U indexových certifikátů (tedy těch investičních) rozlišujeme dva případy.

Indexy a dividendy

Performance index připisuje vyplacené dividendy.

Price index dividendy vůbec nezohledňuje.

  1. Preformace index, například DAX, vyplácí dividendy a ty jsou pak reinvestovány. Pro investora to má stejný efekt, jako když by vyplacené dividendy investoval opět do certifikátu.

  2. Pokud je podkladem index, který nezapočítává dividendy, což je například DJ Euro Stoxx 50, dojde při výplatě dividendy k poklesu ceny, za jinak stejných podmínek. Tyto indexy se označují jako price nebo kurz indexy.

Dopady výplaty dividendy u bonus nebo discount certifikátů

U certifikátů, jako je například bonus nebo discount, je zřejmé, že se investor dividendy vzdává. Ty totiž emitent používá jako zdroj financování ochranného mechanismu. Přesto se investoři nemusí bát náhlého poklesu ceny při výplatním termínu. Předpokládaná dividenda je totiž zohledněna v ceně certifikátu již při uvedení na trh. Proto na cenu nemá přímý dopad.

Dividenda a ochranná bariéra

Pozor na výplatu dividendy, když je cena blízko bariéry!

Je totiž jedno, zda je bariéra prolomena díky poklesu ceny v důsledku výplaty dividendy nebo negativního tržního vývoje.

Je třeba ale věnovat pozornost certifikátům, které obsahují bariéru. Cena akcie totiž poklesne a zde je jedno, zda je bariéra porušena v důsledku poklesu výplaty dividendy nebo poklesu z jiných důvodů. Proto při nákupu bolusového certifikátu posuzujete velikost rizikové ochrany i ohledem na výši dividendy.