Discount certifikát: jak se chová do splatnosti
|

Discount certifikát: jak se chová do splatnosti

Pomocí discount certifikátu mohou investoři nakupovat investiční aktiva se slevou. V časech vysoké volatility nabízí tento typ atraktivní podmínky v porovnání s přímou investicí.

Pomocí discount certifikátu zaplatí investor za podkladové aktivum, například akcii, méně v porovnání s přímou investicí. Výše slevy poskytuje určitý ochranný polštář proti možnému poklesu kurzu a umožňuje profitovat i na stagnujících trzích. Hodí se tedy pro investory, kteří počítají se stagnujícím nebo mírně rostoucím trhem a chtějí podstoupit menší riziko než při nákupu holého podkladového aktiva. Při klesajícím kurzu bude ztráta menší díky poskytnuté slevě při nákupu.

Chování do splatnosti

Nejprve vysvětlíme konstrukci discount certifikátu. Skládá se ze dvou částí. Jednou je tzv. zero-stike-call opce (kopíruje cenu akcie bez dividendy), která se nakoupí a proti tomu se prodá call opce. Obě znějí na to samé podkladové aktivum, například na akcii.

To znamená, že hodnota certifikátu roste (za jinak stejných podmínek), pokud hodnota prodané call opce klesá. Uplatňovaní cena call opce pak odpovídá hodnotě cap, tedy maximální možné výplatě. Datum vypršení opce je shodné s datem splatnosti certifikátu. Výše opční prémie pak určuje velikost slevy, čím dražší je opce, tím je discount certifikát levnější a sleva proti podkladovému aktivu větší.

Během splatnosti závisí cena discount certifikátu na několika různých faktorech. Důležitý je pohyb pokladového aktiva. Zero-strike-call opce má uplatňovaní cenu rovnou nule, to znamená, že přesně kopíruje vývoj podkladu. Na volatilitu téměř nereaguje.

Podkladové aktivum, volatilita a doba do splatnosti

Duhou významnou veličinou ovlivňující cenu discount certifikátu je volatilita (míra kolísání ceny) pokladového aktiva. Ta ovlivňuje hlavně cenu call opce. Čím je volatilita vyšší, tím je opce dražší.

Volatilita snižuje cenu

Discount certifikáty poskytují velkou slevu v časech s vysokou volatilitou. Když se trhy uklidní, cena certifikátu roste, i když pokladové aktivum stagnuje.

Díky prodané call opci je držitel discount certifikátu tzv. „vola short“, tzn. že profituje z klesající volatility. Klesá totiž cena opce a protože je prodaná (snižuje cenu zero-strike-call opce), musíme ji od hodnoty odečítat. V důsledku toho celková cena roste (odečítáme menší hodnotu).

Rostoucí volatilita naopak způsobuje ztráty na discount certifikátu, za jinak stejných podmínek. Protože opce při penězích je na změnu volatility velmi citlivá, měli by investoři tomuto věnovat pozornost. Nejvhodnější je nakupovat discount certifikáty při vysoké volatilitě.

Časová složka prodané call opce se stará o postupně rostoucí kurzy (pokud je opce mimo peníze, tzn. hodnota capu pod aktuální cenou podkladového aktiva). V tom případě časová hodnota klesá až k mule a celková cena certifikátu se tak zvyšuje. Časová hodnota se však nemění lineárně, ale rozpadá se exponenciálně, tzn. že celková cenu certifikátu se pomalu přibližuje hodnotě cap. Čím je blíže, tím je rychlost přibližování nižší. Pokud hodnota pokladového aktiva stagnuje, hraje čas pro investora.