ETF vs. aktivně řízený fond
|

ETF vs. aktivně řízený fond

Jen malému počtu fondů se podaří překonat zvolený trh. Fondy ETF naopak pasivně kopírují index, nejsou tedy ani horší, ani lepší.

Hlavní rozdíl mezi ETF a aktivně řízeným fondem je v portfolio managementu. V aktivně řízeném fondu rozhoduje zpravidla tým expertů na základě analýz trhu a firem. Na základě toho vybírají jednotlivé tituly a tím složení fondu.

ETF jako pasivní strategie

Cílem je co nejtěsněji kopírovat zvolený index. Náklady fondu jsou díky pasivní správě nižší než u aktivně spravovaných fondů.

Aktivně spravované fondy chtějí benchmark (referenční trh), který si zvolí, překonat. Portfolio manažer proto ovlivňuje složení fondu a přizpůsobuje ho tržní situaci. Tento proces je náročný jak časově, tak nákladově. Právě náklady jsou pak přesunuty na investory. Četné studie ukazují, že jen malému počtu fondů se skutečně podaří zvolený benchmark (referenční index) překonat.

Pasivní fondy fungují naopak, snaží se zvolený index co nejtěsněji kopírovat jedna ku jedné. Indexem může být regionální index (např. S&P 500) nebo oborový (S&P Oil and Gas) nebo celý trh zastoupený indexem MSCI World. Složení portfolia se mění pouze, když se mění podkladový index. To znamená, když ho nějaký titul opouští nebo naopak, když nějaký přibude a váhy jednotlivých akcií se mění. Díky tomu jsou ETF fondy levnější než ty aktivně řízené.

Výhody ETF

Připisují dividendy a majek fondu je právně oddělen od investiční společnosti.

Šance na dosažení nadvýnosu u fondů ETF logicky nejsou. Avšak i varianta, že fond nedokáže vydělat tolik, jako podkladové aktivum, je tak vyloučena. Oproti indexovým certifikátům však investor nenese riziko emitenta. Certifikáty jsou dlužními úpisy a krach Lehman Brothers ukázal, co znamená toto riziko obnáší.

Prostředky v ETF fondech jsou obdobně jako u podílových fondů právně odděleny od vlastní investiční společnosti, což je chrání před jejím případným úpadkem. A na rozdíl od některých certifikátů připisuje ETF fond vždy vyplácené dividendy.