Express certifikát
|

Express certifikát

Investiční cenný papír vhodný pro stagnující nebo mírně rostoucí kurzy. Šance na splacení včetně bonusu se opakuje několikrát.

Funguje na principu pevně stanovené výplaty v pevně stanoveném čase, pokud se hodnota podkladového aktiva bude v rozhodný den kotovat nad danou (referenční) hodnotou. Pokladem můžou být akcie, indexy, komodity apod. Hodí se jak pro konzervativnější, tak dynamické investory, kteří očekávají stagnující nebo lehce rostoucí kurzy.

Příklad express certifikátu

Když se bude akcie Erste Bank obchodovat 30.3.2010 nad hodnotou 20 €, vyplatí certifikát 100 € a bonus 12 € k tomu. Pokud tomu tak nebude, splatnost se prodlužuje o rok a v případě, že 30.3.2011 bude Erste Bank na 20 €, vyplatí 100 € a bonus 24 € k tomu. Pokud tomu tak nebude, poslední šance na výplatu je 30.3.2012, kdy vyplatí 100 € a bonus 36 €, pokud akcie Erste Bank budou stát 20 € a více.

Pokud ne, vyplatí zpět 100 € za podmínky, že akcie Erste Bank bude nad 14 €. Pokud bude ještě níž, vyplatí hodnotu odpovídající poklesu.

Při emisi je stanovena pro podklad tzv. referenční hladina, která často odpovídá jeho aktuální hodnotě.Dále jsou stanoveny rozhodné dny v ročních odstupech, doba trvání je většinou 3-6 let. Pokud se podkladové aktivum v rozhodný den kotuje na nebo nad referenčním kurzem, je certifikát předčasně splatný. Investor obdrží nominální hodnotu (zpravidla 100 €) a bonus. Pokud se tak nestane, prodlužuje se doba o další rok k dalšímu rozhodnému dni. Pokud jsou podmínky splněny, dostane investor nominální hodnotu a dvojitý bonus. Pokud ne, opět se doba prodlouží.

V poslední rozhodný den jsou možné tři scénáře. Poklad je na nebo nad referenční hladinou, certifikát je splatný i s bonusem. Pokud je podklad níž, ale přitom stále nad tzv. bariérou, která je stanovena v den emise, obdrží investor nominální hodnotu. Bariéra bývá na úrovni například 70% ceny podkladu v den emise. Pokud je prolomena i bariéra, investor se podílí na ztrátě v poměru 1:1.

Expres Bonus

Kombinace dvou typů. Jsou stanoveny rozhodné dny a referenční kurz. Pokud jsou splněny podmínky, dochází jako u normálního expres certifikátu k předčasnému splacení. Pokud žádné do konce doby splatnosti nenastane, ale není porušena bariéra, vyplatí certifikát na konci doby trvání bonus. Při prolomení bariéry se investor podílí na ztrátě.

Relax Expres

Jako klasický expres umožňuje předčasnou splatnost, když se podklad kotuje minimálně na úrovni referenčního kurzu. Pokud je kurz pod touto hladinou, ale přitom stále nad bariérou, je vyplacen pouze kupón a doba splatnosti se prodlužuje o další rok. Pokud je prolomena, kupóny odpadají a investor se podílí na ztrátě 1:1.

Alpha Expres

Výplata nominálu s bonusem je závislá na nikoliv na absolutní hodnotě podkladu, ale na jeho porovnaní s jiným referenčním kurzem (benchmarkem). Zpravidla rozhoduje skutečnost, zda je podklad výše než bechnmark, ale přitom můžou oba klesat nebo stoupat.

Multi Express

Rozdíl mezi klasickým a multi expres certifikátem je v počtu podkladových titulů. Zatímco klasický expres certifikát má jen jeden, multi varianta jich má několik. Pro předčasné splacení musí všechny jednotlivé hodnoty splnit podmínku. Pokud se některá z nich nachází pod svým referenčním kurzem, předčasné splacení se nerealizuje. Pokud by se v poslední rozhodný den nacházela jedna nebo více akcií i pod úrovni bariéry, participuje investor na ztrátě 1:1 podle nejhorší akcie.

Hodí se pro konzervativnější i dynamické investory, dle nastavení jednotlivých parametrů. Riziko je menší, než u přímé investice do holého podkladu.