Garantovaný certifikát
|

Garantovaný certifikát

Garantovaný certifikát je nejbezpečnější formou investice. Splatnost je zpravidla v řádu několika let a garantují minimální obnos, který investor na konci doby splatnosti dostane zpět. Často to je 100% investované částky, není to ale pravidlem. Vyskytuje se i 90% garance.

Jistota vs. výnos

Platí následující: čím je nižší garantovaná částka, tím vyšší je šance na výnos.

Důležité je si uvědomit, že garance se projeví až na konci doby splatnosti. Pokud investor bude chtít certifikát prodat dřív, může se stát, zvláště při nepříznivém kurzovém vývoji, že ho bude muset prodat se ztrátou.

Garantované certifikáty mohou fungovat následujícími způsoby:

• Kromě garance výplaty předem definované částky nabízí participaci na výnosech zvoleného podkladového indexu nebo koše akcií. Díky poskytnuté garanci je míra participace nižší než při přímé investici. To znamená, že při nárůstu podkladového indexu o 10% je zisk na certifikátu nižší, například při 80% participaci je to 8%. Výjimkou mohou být některé indexy,když se emitentovi podaří financovat záruky z vyplácených dividend.

• Vyplácí během doby trvání definované úroky. Jejich výše závisí zčásti nebo plně na vývoji podkladového aktiva. Často to je index nebo koš akcií.

Hodí se pro investory, kteří nehodlají podstupovat riziko a mají v úmyslu garantovaný certifikát držet do splatnosti.

Garantovaný certifikát - výplatní profil

Příklad:

Doba trvání: 3 roky

Podkladové aktivum: DJ Euro Stoxx 50

Hodnota indexu při emisi: 2.500 bodů

Garance: 100% ceny při emisi (obvykle 100 €)

Míra participace: 80 %