Fondy a rizika
|

Fondy a rizika

Úměrně k šancím na výnos stojí riziko poklesu hodnoty. Ani ten nejlepší manažer se nedokáže vyhnout poklesu, pokud pokladová třída aktiv jde směrem z kopce.

Navíc fondy zpravidla kopírují ztráty indexu, který si zvolili jako benchmark (referenční hodnotu). To ovšem také platí v pozitivním smyslu, když se trhům daří.

Obzvláště vysoké je toto riziko u fondů akciových. Menší je u dluhopisových a zanedbatelné u fondů peněžního trhu. Kromě obecného tržního rizika – negativní nálady na trzích – se k fondům, které se zaměřují jen na určitý segment nebo zemi přidává riziko negativního vývoje daného sektoru nebo země (které může být větší nebo menší než riziko celého trhu).

Těchto skutečností, tedy pravděpodobnosti negativního vývoje a jeho míry, by si investoři před tím, než svěří fondu svoje peníze, měli být vědomi.

Pokud fond investuje do aktiv, která jsou denominována v cizí měně, hraje tu roli ještě riziko nepříznivého vývoje hodnoty koruny. To odpadá pouze v případě, že fond je do české koruny zajištěný. Pokud například americké akcie posílí o 10% ale česká koruna proti dolarů posílí o 20%, korunový investor je v deseti procentní ztrátě.

Dalším stěžejním bodem je osobnost manažera fondu, neboť žádný fond nemůže být lepší, než ten, kdo ho řídí. Přesto že dobrá výkonnost v minulosti (rozuměj v porovnání s benchmarkem) nezaručí, že hodnota fondu poroste i nadále, podle ničeho jiného se hodnotit v tomto ohledu nedá. Přesto tu zůstává riziko, že na kapitálových trzích dojde k takovým situacím, s kterými si manažer neporadí úspěšně.