Nevýhody podílových fondů
|

Nevýhody podílových fondů

Výčet toho, na co si dát pozor při nákupu podílových fondů.

Neexistuje garance

Peníze ve fondech nejsou pojištěné jako například bankovní vklady. Jejich hodnota může kolísat a to oběma směry, i u konzervativních fondů nelze pokles hodnoty (i když relativně malý) vyloučit.

Mohou vydělat jen na růstu

Zásadní nevýhodou je skutečnost, že fondy dokážou vydělávat jen v příznivém tržním prostředí. To znamená v situaci, kdy trhy rostou (s výjimkou hedge fondů). Na klesajícím trhu nebo i stagnujícím, terno s fondy neuděláte. Dobrý manažer dokáže na klesajících trzích s fondem klesat méně než trh. Když ale světové trhy minulý rok ztratily 40% své hodnoty a fond „jen“ 35%, moc Vás to nenadchne. Na nepříznivém trhu je pak lepší využít například defenzivních certifikátů, které umožňují generovat výnos i na klesajících nebo stagnujících trzích.

Regulace ze strany České národní banky způsobuje, že vytvoření a schválení prospektu fondu je dlouhý proces. Cílem je ochrana investorů, fondům ale na druhou stranu neumožňuje včas a pružně reagovat na změnu trendu nebo změnu prostředí v daném tržním segmentu.

Poplatky

Další nevýhodou jsou relativně vysoké poplatky. Zejména vstupní poplatky vytvoří hned na začátku „ztrátu“ Proto jsou fondy vhodné ke střednědobé až dlouhodobé investici. Nehodí pro investory, kteří mají v úmyslu aktivně obchodovat.

Diverzifikace jako daň za omezení rizika

Diverzifikace dokáže účinně zmírnit riziko velmi vysokých ztrát na celém portfoliu. Pokud se nepovede jedna investice ze sta, má to na portfolio menší dopad, než když se nepovede jedna investice ze tří. Stejně působí i opačným směrem. Pokud cena jedné akcie za sta vyletí o 100%, má tato situace na celé portfolio velmi omezený vliv. Ani diverzifikace však nedokáže zabránit negativnímu vývoji, pokud trhy obecně klesají.

Další náklady fondů

TER - Total Expense Ratio

Udává celkové náklady ve vztahu k celkovému majetku ve fondu.

U akciových fondů je tento poměr mezi 1,0% až 2,5%, u dluhopisových fondů kolem 0,8% a fondy peněžního trhu mají náklady na úrovni 0,5% ročně.

TER neobsahuje případné odměny závislé na výnosu (tzv. performance fee).

Přímé náklady, tedy ty, které jsou na první pohled zřejmé, tvoří vstupní poplatek a další transakční náklady (poplatky za převod, konverzi měny…). Nákupní a prodejní cena je pak stejná. Zahraniční fondy uvádí občas cenu dvojí, nákupní a prodejní. Procentní rozdíl mezi nimi tvoří de facto vstupní poplatek. Některé fondy si účtují výstupní poplatky. Banky si také mohou účtovat poplatky za správu jednotlivých cenných papírů v portfoliu.

Nepřímé náklady investor na první pohled nevidí, přesto snižují jeho výnos. Je to hlavně poplatek za správu (managment fee) a další poplatky spojené se správou cenných papírů a povinnostmi z toho vyplývajícími.