Výhody podílových fondů a ETF
|

Výhody podílových fondů a ETF

Tyto fondy jsou určeny primárně pro drobné investory. Zde je seznam výhod, které představují.

Diverzifikace (rozložení rizika)

Jednoznačně to je velká diverzifikace. Pokud se akcie nebo dluhopis stanou bezcennými v důsledku krachu společnosti, je to u malého portfolia, kde je pouze pár titulů, velmi znát. Pokud však v portfoliu fondu je například 100 akcií, tak „zhroucení“ jednoho titulu nemá tak fatální vliv (resp. má velmi malý vliv) a mnohem lépe se vstřebá.

VÝHODY VE ZKRATCE

Podílové fondy nabízí šanci investovat s rozumem již malou částku, se kterou by se s přímým vstupem na burzu dalo jinak těžko sestavit kvalitní portfolio.

Malý obnos se nadá dobře diverzifikovat hlavně kvůli transakčním poplatkům, které by dosáhly neúměrné výše.

Spekulace na jednu nebo dvě akcie zase pro hodně investorů představuje velké riziko, které nejsou ochotni podstoupit.

Profesionální managment

Fondy jsou vhodné pro investory, kteří nechtějí rozhodovat o tom, jaké tituly budou mít v portfoliu. Při investici do fondů je tato odpovědnost přesunuta na portfoliomanažera. Jeho rozhodnutí však nejsou svévolná, ale řídí se prospektem fondu. Výzkum, rozhodnutí a výběr jednotlivých titulů jsou tak svěřeny profesionálům.

Investor by pak měl pouze čas od času sledovat, jak se jeho fond vyvíjí a přehodnotit šance a rizika vzhledem ke své aktuální situaci.

Ochrana investorů

Nespornou výhodou je právní postavení fondu a jeho majetku. Fond nemá právní subjektivitu, majetek a jeho správa je však oddělena od samotné investiční společnosti. Případný krach nebo problémy investiční společnosti tak nemají vliv na samotnou hodnotu investičního fondu, resp. jeho podílových listů. To je zásadně odlišuje například od investičních certifikátů, které jsou po právní stránce dluhopisy.

Likvidita

Podílové listy se dají kterýkoli pracovní den koupit nebo prodat, takže investoři mají zajištěný dobrý přístup ke svým finančním prostředkům. Většina akcií se dá také velmi flexibilně ihned koupit nebo prodat, ale u menších firem se může stát, že trvá i několik dní, než se najde kupec (za rozumnou cenu), takže likvidace pozice může být delší.

Pohodlnost

Fondy se dnes dají koupit i přes internet (internetové bankovnictví), takže přesun finančních prostředků je opravdu snadný. A to nejen z běžného účtu k nákupu fondů, ale i mezi jednotlivými fondy. Fondy navíc umožňují pravidelné nákupy pro menší částky, které každý měsíc přebývají na účtech nebo naopak, umožňují pravidelné odkupy a transfer na běžný účet na pokrytí pravidelných výdajů.