Twin-Win certifikát
|

Twin-Win certifikát

Jeho použití se hodí pro trhy, které mírně rostou nebo mírně klesají. Je tedy jedno, kterým směrem se kurz vydá. Výnos vznikne při pohybu oběma směry.

Je to jeden z nemladších typů certifikátů. Umožňuje vydělávat na rostoucích a mírně klesajících trzích. Obdobně jako bonusové certifikáty obsahuje bariéru, kterou podkladové aktivum nesmí porušit. Při jejím porušení zanikne mechanismus, který umožňuje vytvářet výnosy při klesajících kurzech.

Twin-Win certifikát jednoduše

Je jedno, jestli cena podkladového aktiva o 5% vyroste nebo klesne. Certifikát připíše 5% zisku.

Jak se chová do splatnosti

Nad úrovní bariéry se Twin-Win certifikát vyvíjí pozitivně, při rostoucích kurzech dokonce nadproporcionálně k vývoji podkladového aktiva. Jako u všech certifikátů se ale tento profil plně projeví až při splatnosti certifikátu. Do té doby ovlivňují jeho cenu především ceny opčních prémií a tak se hodnota může vyvíjet i jinak, než by investor očekával.

Pro koho se hodí

Hodí se pro investory, kteří si jsou vědomi rizik a jsou ochotní je podstoupit. Ideální jsou pro situace, kdy neočekáváte silný pokles pokladového aktiva.

Twin-Win certifikát: výplatní profil

Příklad: Splatnost: 5 let

Podklad: japonský index Nikkei 225

Hodnota podkladu: 10.000 bodů

Bariéra: 7.500 bodů

Míra participace: 140%

Emisní cena certifikátu: 100 €

Aktuální hodnota indexu: 10.000 bodů

Pokud při splatnosti bude index Nikkei 225 o 20% níže, než při emisi, vyplatí certifikát výnos 20%, tedy hodnotu 120 €.

Pokud se index propadne pod hodnotu bariéry (ztráta -25%), sníží se hodnota certifikátu o pokles indexu od emise, riziková ochrana je ztracena a investor tak utrpí ztrátu (v tomto případě by dostal 75 €).

Směrem nahoru, tedy při nárůstu indexu, například o 20%, participuje investor mírou 140%. Při výplatě tedy obdrží 128 € z kusu (20 x 1,4 = 28). Jeho výnos tak činí 28%.