Sociálně odpovědné investování: Asie vede v zelených technologiích
|

Sociálně odpovědné investování: Asie vede v zelených technologiích

Čína začala reagovat na výzvy v oblasti ochrany životního prostředí i na obchodní příležitosti, které se nabízejí na globálních environmentálních trzích.

Čínská iniciativa

Prudký nárůst cen energií a surovin, jehož jsme byli svědky v letech 2004 – 2007 a následná dovezená inflace vedly čínskou vládu k většímu zájmu o efektivitu v nakládání se zdroji i o energetickou nezávislost země.

Během loňského roku Čína odmítla 156 nových projektů v ceně 69 miliard amerických dolarů z důvodů prevence znečištění nebo ohrožení zdraví a zároveň nařídila, aby do roku 2020 aspoň 8% energií pocházelo obnovitelných zdrojů. Už v letošním roce bude Čína největším trhem pro elektřinu z větrných elektráren.

Současné zelené stimuly čínské administrativy představují téměř 50% z celkových 478 miliard dolarů, které přislíbily vlády těmto sektorům na celém světě. 100 miliard bude Čína investovat do infrastruktury, 70 miliard do vybudování přenosové soustavy elektřiny a 30 mld. do odvětví vodního a odpadového hospodářství.

Asie není jen Čína

Některé asijské země pochopily, že globální ekonomická recese je výzvou pro jejich exportně orientované ekonomiky. Tak, jak rychle roste poptávka po environmentálních produktech a službách, celý region je připraven využít nízkých nákladů na pracovní sílu a podnikatelské prostředí a vytěžit exportní potenciál nových trhů.

Zatímco globálně stimulační balíčky obsahují 12% „zelených“ komponent, asijský průměr dosahuje 20% a premiantem v zelené stimulaci je Jižní Korea, jejíž stimulační balíček je zelený z 80%. V nedávných týdnech se Japonsko rozhodlo snížit emise skleníkových plynů o 15% do roku 2020 v porovnání s rokem 2005 a očekává se, že se tento cíl dále zpřísní tak, jak bude tato agenda projednávána v průběhu tohoto roku.

Rostoucí svět investičních příležitostí

Asijské společnosti se profilují jako leadři v celé řadě rychle rostoucích globálních environmentálních trhů. Tržní podíl společností jako China High Speed Transmission (Čína) a Teawoong (J. Korea) roste v oblasti převodníků, generátorů nebo vrtulí, zatímco Suzlon (Indie) se probojoval do první desítky světových výrobců turbín. V oblasti výroby sluneční energie asijské společnosti navýšily produkci o 70% v roce 2008 a samotný Suntech se podílí na globální výrobě 8%. Asie má 55% podíl na trhu vysoce úsporných světelných diod (LED), přičemž 20% reprezentuje samotné Japonsko.

Technologický pokrok znamená, že diody pronikají do nových aplikací rychleji, než se ještě nedávno očekávalo, na čemž profitují společnosti jako Epistar (Tajwan) a Stanley Electric (Japonsko). Další rychle rostoucí příležitosti pro asijské společnosti představují dobíjecí baterie, hybridní automobily a chytré elektrické sítě, stejně jako péče o vodu nebo infrastruktura k výrobě energií z odpadu.

Pohled do budoucna

Corporate governance

Systém vedení a kontroly společnosti. Jedná se o soubor právních a výkonných metod, které zavazují především veřejně obchodovatelné společnosti udržovat vyvážený vztah s těmi, kdo tuto společnost tvoří (akcionáři, management, zaměstnanci, zákazníci atd.)

Asijský environmentální sektor je nastavený na nadprůměrný růst a nabízí řadu investičních příležitostí v celém regionu. Tato lákavá nabídka je spojena s rizikem, je třeba věnovat zvláštní péči corporate governance, neprověřeným obchodním modelům, stejně jako ocenění akcií. Přesto, současný politický i ekonomický vývoj zvýhodňuje tento sektor. Jsme proto optimističtí ohledně jeho dalšího vývoje.

S využitím materiálů společnosti Impax, člena skupiny BNP Paribas Investment Partners