Budování umělecké sbírky
|

Budování umělecké sbírky

Očima investora se nabízejí při investicích do umění dvě možnosti. Svěřit nakládání s určitým finančním obnosem odborníkovi ( galerii nebo obchodníkovi s uměním) nebo se účastnit přímo výběru uměleckých děl za pomoci poradce.

Přikláním se spíše ke druhé variantě, protože při prvních nákupech se ještě přidávají pocitové vjemy investora, což dělá toto investování exkluzivním a určuje směřování celé budoucí sbírky, kterou je možné taky chápat jako poselství dalším generacím. Ne náhodou se umělecké sbírky zařazují mezi tzv. rodinné stříbro.

Při svěření do rukou odborníků je to podobné jako třeba u investičního fondu - nákup akcií, ale jeden velký rozdíl v tom je a to zásadní. Nemůže se stát, že Vám zůstane v ruce bezcenný papír. Vždy to bude umělecké dílo se svoji hodnotou a proto rizikovost tohoto typu investic je menší.

Dále nastává práce se sbírkou, její tříbení, rozšiřování, prodej jednotlivých děl nebo nákup děl jiných. Jestliže je investor přímo zainteresovaný do výběru díla, jen těžko se s ním loučí, protože výjimečnost tohoto druhu investování je také v tom, že se jedná výhradně o originály a to v daném slova smyslu a to znamená, že se úplně stejný již nemůže znovu objevit. Proto se většinou s klientem domluví část sbírky určená k obchodování a část určená k dlouhodobé investici.

V současné době se na aukcích setkáváme s prodejem děl s různých sbírek prvorepublikových sběratelů. Díla byla vrácena dědicům a ty je nyní prodávají. Jsou to na naše poměry ty nejlepší sbírky, a hodnoty děl zvyšuje již to, že pocházejí z těchto sbírek, které většinou anulují pochybnosti o nabytí a originalitě.

Dobře vystavená sbírka je zárukou investice do hodnot a krásy. V naší galerii realizujeme velké výstavy současných výtvarníků a tak si investor může udělat ucelenější pohled na jednotlivé umělce , vybrat z portfolia vystavujícího nebo jiného galerií zastoupeného autora.