Komodity v portfoliích drobných investorů
|

Komodity v portfoliích drobných investorů

Proč investovat do komodit a jakým způsobem může zařadit komoditní investice do svého portfolia drobný investor?

Nejjednodušším způsobem investování do komodit je pasivní kopírování indexu. To je možné např. prostřednictvím indexových fondů ETF, dlužních úpisů ETN (v Česku známější pod označením investiční certifikáty) nebo investičních podílových fondů.

Některé zaměřují svoje investice pouze na jednotlivé druhy komodit, jiné investují do více druhů komodit stejnou měrou a některé se zaměřují na akcie společností, které komodity těží nebo je zpracovávají.

GSCI

ETF

fondy kopírující index s pasivní správou majetku.Investují do komoditních futures.

ETN

dlužní úpisy (např.investiční certifikáty) kopírující index.

Mezi roky 2003 až 2008 zaznamenaly komodity obrovský cenový nárůst. Následně se po finanční krizi zhroutily. Od března 2009 začaly opět silně růst až do posledních několik týdnů, ve kterých proběhla určitá cenová korekce.

Komodity přitahují ve velké míře spekulanty na pokles dolaru.

Když k jeho poklesu dojde, ceny komodit vzrostou. Komodity slouží také jako způsob zajištění proti kurzovým rizikům v souvislosti s vyšší inflací.

Podle Michaela Crooka, investičního stratéga banky Barclays může obrovský americký státní deficit vyvolat inflační očekávání, což by mohlo vést k růstu cen komodit, tedy alespoň v krátkodobém horizontu.

Dalším důvodem pro investování do komodit je diverzifikace rizika.

Ceny komodit rostou většinou tehdy, když ceny akcií klesají.

Proto je bezpečnější mít v portfoliu zastoupeny z části i komodity.

Jednotlivé komoditní indexy mají v bázi různé komodity. Každý investor může tedy sledovat takový index, který je „složen“ z komodit, do kterých se rozhodl investovat.

Indexový fond iPath Dow Jones-UBS Commodity Index Total Return ETN má ve svém koši energetické komoditye, zemědělské plodiny a kovy.

PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund ETF má z 50 až 60 % základu ropu.

Zdroj: Bloomberg