Výsledkové šílenství a portfolia drobných investorů
|

Výsledkové šílenství a portfolia drobných investorů

Jak může zveřejnění hospodářských výsledků firem ovlivnit rozhodování drobných investorů? Odpovídají profesionální investoři.

john osbon

Podle Johna Osbona, zakladatele investiční společnosti Osbon Capital Management, je dobré hospodářské výsledky firem sledovat, protože odrážejí základní rysy trhu.

Osbon věří, že výsledky firem se promítnou do cen akcií téměř ihned po zveřejnění. Pro drobné investory je ale obtížné určit, kdy dojde k poklesu nebo růstu cen akcií dané společnosti po zveřejnění výsledků. Doporučuje proto fondy kopírující index, jako jsou např. fondy ETF a využít rady profesionálních investorů.

Firemní zisky mohou být nižší, než se očekávalo, kvůli jediné události, dotýkající se celkové firemní strategie, jako je např. soudní proces. Výsledky hospodaření mohou být také "nesouhlasné" z důvodu například nedávné akvizice, ale v dalším čtvrtletí mohou být již lepší.

Nižší zisky mohou ale znamenat i negativní změnu ve společnosti, jako je např. špatný management, a být signálem k prodeji akcií.

greg ghodsi

Greg Ghodsi, viceprezident investičního fondu Raymond James doporučuje, aby se investoři zaměřovali na společnosti bez velkých dluhů, protože mají nižší riziko úpadku.

Firmy s dlouhodobými zisky, vyplácející dividendy, jsou mnohem jistější. Výhodné je nesledovat pouze poslední firemní výsledky, ale také v dlouhém období ty minulé.

Lynna Gaines

Neřešit pouze čísla, ale i zprávy týkající se samotné společnosti. To je názor Lynna Phillips-Gainesové, prezidentky investiční společnosti Raymond James.

Dále tvrdí, že mnoho společností není schopno vykazovat zisky, protože ekonomika není dostatečně silná jako celek. Je proto vhodné hledat pozitivní zprávy týkající se firem a důvody, které vedou k těmto číslům.

Farrell Vincent

Vince Farrell, hlavní investor společnosti Soleil Securities, hodnotí hospodářské výsledky a zprávy týkající se firem jako důležité pro dlouhodobé investice.

Ty jsou za současné situace pro drobné investory výhodnější, než krátkodobé spekulativní obchodování. Vyplatí se nakoupit akcie společnosti se silným postavením na trhu a smysluplnou vizí do budoucna.

Zveřejněné výsledky firem totiž předbíhají ekonomickou realitu. U 45 % firem jsou založené na informacích z posledních několika týdnů a taková očekávání jsou příliš optimistická. Bill Singer

Bill Singer, akcionář právnické kanceláře Stark & Stark, nepřikládá hospodářským výsledkům takový důraz.

V současné době jsou totiž ve velké míře ovlivněny negativním vývojem celkové ekonomiky. V současné době nevíme, jestli ceny začnou růst nebo nastane další kolaps.

Sám investuje v Brazílii, Indii a Číně, ačkoliv jsou i tyto země ovlivněny stejnými negativními faktory jako ekonomika USA. Kvůli malé pravděpodobnosti zhodnocování dolaru i nadále očekává růst cen komodit.

Zdroj: Forbes