Pozitivní zprávy ze světa rozvíjejících se trhů
|

Pozitivní zprávy ze světa rozvíjejících se trhů

Globální ekonomiku charakerizuje výrazné zpomalení, vůči kterému nejsou rozvíjející se ekonomiky imunní. Růst rozvíjejících se trhů by měl zůstat pozitivní, ačkoliv nižší a s regionálními rozdíly

Akciové trhy BRIC

První známky zotavení v globálním finančním systému přinesl v USA program kvantitativního uvolňování, společně s pokračujícími silnými stimulačními aktivitami v Číně.

Kvantitativní uvolnění

období velmi nízkých úrokových sazeb a dalších státních stimulů ekonomiky

Kombinace těchto faktorů dala základy optimizmu, že by poptávka po komoditách mohla být udržitelná, a že zvýšená aktivita z prvních měsíců roku 2009 nebyla pouze důsledkem vytváření zásob.

Prostředí zjevného zpomalení ekonomiky a současného zlepšování nálady investorů podporuje investice do rizikovějších aktiv. Investoři hledají relativní sílu rozvíjejících se trhů, kde stále platí investiční příběh, kde jsou na účtech přebytky a země jsou méně zadlužené.

BRIC

investiční označení pro region zemí: Brazílie, Rusku, Indie a Čína

Rozvíjející se trhy zažily nebývalé vládní stimulační balíčky, tvořící protivítr vůči globální ekonomice a klesající ziskovosti společností. Toto doplňuje trend analytiků ve zvyšování očekávání zisků společností v rozvíjejících se zemích. Ekonomiky regionu BRIC sice neunikly hospodářskému útlumu, ale nyní je růst pozitivní a investiční příběh trhů BRIC zůstává silný.

Hrubý domácí produkt BRIC

Brazílie

Brazílie je připravená těžit z globálního zotavení díky dobrým ekonomickým fundamentům. Mezi ně patří méně strukturálních omezení a lépe strukturovaný a monitorovaný finanční systém. Kvantitativní uvolňování by mělo mít pozitivní vliv na brazilskou ekonomiku v dlouhodobém horizontu. Co se ocenění týká, patří Latinská Amerika a její jednotlivé země mezi nejatraktivnější trhy. Region se nadále obchoduje s diskontem vůči ostatním rozvjíjejícím se zemím – ukazatel P/E je pro rok 2009 na úrovni 9,6 násobku. Pozitivní nadšení mezi investory pokračuje, když velikost fondů investujících do brazilských akcií vzrostla od začátku roku 2009 o 52%. Tento faktor rovněž přispěl k tomu, že Brazílie je silným hráčem mezi globálními rozvíjejícími se trhy.

Rusko

Ruský akciový trh momentálně vykazuje nejsilnější výkonnost v porovnání s ostatními trhy regionu BRIC.Při srovnání s ostatními třemi ekonomikami je ruská ekonomika pravděpodobně nejméně silná a jejípokles se stabilizoval až nedávno. Důležitou roli zde hrají vnější faktory, včetně stabilizace cen komodit,nižší volatility a obecné rizikové averze mezi zahraničními institucionálními investory.

Indie

Domácí poptávka vykazuje známky zotavení. Například, objem prodeje motorek a aut zaznamenal nyní růst. Cementárenský sektor a nemovitosti také vykazují známky zotavení. Trh se stále obchoduje za atraktivním ocenění, a to i přes nedávný odraz indického akciového trhu.Výsledek indických voleb bude hrát důležitou roli ve středně až dlouhodobém horizontu. Vyhlídky pro Indii zůstávají proto nejasné, i když s jedním z nejsilnějších růstů hrubého domácího produktu má Indie velmi dobrou pozici, jakmile se trhy zotaví.

Čína

Současná čísla z Číny vykazují známky zlepšení domácí poptávky, společně se zvyšujícími se obchody s nemovitostmi, rostoucími prodeji aut a zotavení indexu nákupních manažerů (PMI). Ke konci roku 2008 se čínská vláda zavázala napumpovat více než 580 miliard USD do infrastrukturních projeků a stimulujících balíčků. Na straně společností zůstávají poptávkové vyhlídky pozitivní, když plánované výdaje společností nebyly výrazně sníženy. Čínské stimulační balíčky podpoří poptávku a dostanou Čínu do vynikající pozice, ze které by mohla být první z úvěrové krize venku.

Co očekávat od zbytku roku na rozvíjejících se trzích

Globální ekonomiku charakerizuje výrazné zpomalení, vůči kterému nejsou rozvíjející se ekonomiky imunní. Růst rozvíjejících se trhů by měl zůstat pozitivní, ačkoliv nižší a s regionálními rozdíly.I přes rezolutní kroky centrálních bank i vlád pod celém světě, otázka ohledně hloubky a délky zpomalení zůstává nezodpovězena.Vysoká úroveň nejistoty bude dále podporovat kolísavost finančních trhů.Rozvíjející se trhy budou mít stále větší podíl na světovém růstu

I když jsme v posledních pár měsících mírně pozitivní pro trhy BRIC, domníváme se, že abychom mohli hovořit o jasném rostoucím trendu a odrazu od nynějších úrovní, je třeba mít více solidních ukazatelů z vyspělých ekonomik, včetně revizí očekávaných zisků směrem nahoru. Domníváme se, že to v průběhu druhého pololetí roku 2009 není příliš pravděpodobné. Akciové trhy regionu BRIC překonaly podle očekávání výkonnost vyspělých trhů, což odráží fakt, že mnohem více obav na globálních trzích vyvolává západní bankovní systém. Zotavení bylo vedeno čínskými akciemi, ale i ruský trh se po silných propadech stabilizoval.V průběhu dalších několika měsíců se trhy budou zmítat mezi dvěma póly. Na jedné straně by seekonomická data mohla dále zhoršovat. Další revize ziskovostí společností jsou také pravděpodobné.

Nadruhé straně, ocenění jsou atraktivní a mohou lákat k dalším nákupům, a to hlavně pokud volatilita a averze k riziku bude dále klesat.Růstové vyhlídky pro země regionu BRIC jsou silnější, než pro vyspělé trhy. Růst je dále poháněn poptávkou (spotřeba a výdaje do infrastruktury) a investicemi, společně s lepšími demografickými podmínkami a rostoucí střední třídou. V porovnání s vyspělými trhy se ocenění trhů BRIC pohybují na historicky atraktivních úrovních.

Růst spotřeby BRIC

"Dlouhodobý růstový příběh pokračuje, nicméně vyhlídky v krátkodobém horizontu zůstávají nejasné", shrnuje vývoj zemí BRIC ve svém komentáři Alex Tarver, specialista na rozvíjející se trhy v HSBC Global Asset Management