Rozvíjející se trhy – fakta o vývoji
|

Rozvíjející se trhy – fakta o vývoji

Potenciál tzv. emerging markets je obecně známý a diskutovaný. Předkládáme pár holých faktů o cenách akcií a o tom, před jaká rozhodnutí budou postaveny centrální banky.

Trhy v červenci rostly, podpořeny dobrými zisky společností

• Obecné zlepšení tržních podmínek, zisků amerických firem, německých exportů a japonského průmyslu vedly v minulém měsíci k růstu cen akcií. Dalším impulsem byly nové perspektivy vývoje HDP a ziskovosti.

• Ačkoliv většina zpráv přišla z rozvinutých ekonomik, rozvojové ekonomiky je svým růstem překonaly, v čele byla Asie s nejvyššími zisky. Volatilita trhů ustupovala a dolar oslaboval.

Dochází k oživení, podpořenému dobrou likviditou

• Podle nedávných indikátorů by měla globální ekonomika v druhé polovině roku mírně růst. Růst rozvojových trhů bude nadále akcelerovat, v Číně očekáváme meziročně růst 9%, v Indii 6-7%.

• Dosud nevídaná míra zásahů centrálních bank vytvořila téměř jedinečné tržní podmínky. Otázkou bude, jestli centrální banky budou s to rozlišit, které dopady jsou udržitelné, když od těchto praktik budou s příchodem roku 2010 ustupovat.

• Deflační tlaky zůstávají velmi silné a ve většině hlavních ekonomik dosahuje využití výrobních kapacit historická minima. Pracovní trh je pod tlakem a poptávka z rozvinutých ekonomik oslabena. Proto centrální banky ani vlády nebudou nuceny přistupovat k růstu úrokových sazeb, omezování výdajů a snižování deficitů. Ani v nejrychleji rostoucích zemích jako je Čína

Ocenění rozvíjejících se trhů je zpět na historickém průměru

P/E neboli Price/Earnings Ratio

Poměr tržní ceny akcie vůči čistému zisku. Čím nižší, tím je dané akcie relativně levnější.

• Oživení na trhu se odrazilo i v ocenění rozvojových trhů. Poměry ceny akcií k jejich ziskům (P/E) se dostaly na svůj historický průměr. Zatímco poměr P/E pro rok 2009 je přibližně 13,5; pro rok 2010 je to jen 12, což je pod historickým průměrem.

• Tato míra ocenění předpokládá, že zisky pro rok 2009 spadnou o 10 % a poté vzrostou v následujícím roce o 30%. Míra růstu zisků je výrazná, což se následně projevuje v propadu odhadovaného poměru P/E.

Přeprodaný trh

Pojem z technické analýzy burzovních grafů. Naznačuje přeprodanost, neboli vyčerpání nabídky a blížící se korekci nebo konsolidaci na klesajícím trendu.

• Předpokládáme, že bublin na trhu je nyní minimum. Hlavní čínské akcie jsou při poměru P/E kolem 30 zjevně předražené. Přesto jsou stále 45% pod svým vrcholem z roku 2007. Trh méně kvalitních dluhopisů zažil rally, která se může zdát nepřiměřená, ale došlo k ní po nebývalém kolapsu. Mnoho z těchto trhů je zjevně přeprodaných a pravděpodobně se budou konsolidovat, přesto je příliš brzo nato mluvit o bublinách.

Hlavní rizika - zklamání ze zisků ke konci roku a špatné zvládnutí inflačních očekávání

Vybírání zisků

Situace, kdy investoři prodávají akcie, které jim přinesly zisk.

• V případě, že dojde k pesimistickému scénáři, lze očekávat, že rozvojové trhy si povedou hůře, kvůli obvyklému „vybírání zisků“. Také kvůli tomu, že v meziročním srovnání se jim dařilo lépe.

• Růst cen komodit může vyústit v růst inflačních tlaků. Přesto by jádrová inflace měla zůstat velmi mírná. Rostoucí inflace by vedla k prudkému poklesu reálných úrokových měr a k odkladu rozhodnutí na zpřísnění monetární politiky. Stále věříme, že centrální banky dokáží dobře doladit monetární politiku v rozvinutých i rozvojových ekonomikách. Zvláště v Číně jsou si úřady vědomy restriktivní politiky z let 2006/07 a dopadu na stavebnictví, který vedl ke zpomalení před vypuknutím krize. Proto se budou snažit obdobnému scénáři vyhnout.

Naše strategie:

• Očekáváme, že zisky společností se budou nadále zlepšovat. Přesto globální ekonomika nedosáhne kvůli deflačním tlakům a vysoké nezaměstnanosti svého potenciálu dříve než v roce 2011.

• K tomu, abyste mohli těžit z ekonomického oživení a měli volatilitu a výkonnost investic pod kontrolou, doporučujeme použít velmi jednoduché přístupy.

• Po výběru země a sektoru by měla být pozornost zaměřena na akcie, kterým se daří s rostoucím trhem a přitom se stále obchodují za nízké ceny, což by mělo utlumit dopad konsolidace na trhu a „vybírání zisků“. Tento investiční styl, který bychom nazvali „oportunistický“, je velmi dobře přizpůsobený současné fázi hospodářského cyklu.

• Diverzifikace je nezbytná. Poté, co Čína překvapila svým výkonem, investoři se začali zaměřovat více globálně a to by se mělo projevit i v investicích. Brazílie, Rusko, Indie a Čína zůstanou favority, dokud budou rozvojové země svým výkonem překonávat světové akciové trhy.