Zelená pro aktivní portfoliomanažery
|

Zelená pro aktivní portfoliomanažery

Světové trhy prožívají období zotavení.Po plošných prodejích přišel čas nákupů. Zároveň se však ukazuje, že manažeři mají mnohem více důvodů kupovat nejen „trh“, ale také vybírat konkrétní akcie.

V posledních letech ba desetiletích bývalo zvykem, že se manažeři fondů soustředili na určité trhy či obory a nakupovali je jako celek.

Ačkoli to může vypadat jako pasivní přístup či stádní chování (tento termín pochází z psychologie a sociologie – označuje situaci, kdy všichni dělají totéž, protožemají potřebu chovat se jako ostatní),takový postup měl svoji logiku.

Zvolím-li totiž nějaké odvětví či region, musím uvnitř této skupiny diverzifikovat riziko. Jelikož většina akcií se vyvíjela podobně, provázanost byla velká, dávalo smysl jen mírně upravovat jednou nastavené rozložení. Teď tomu ale bylo přece jen trochu jinak. Ukazuje se, že ty společnosti, které padaly nejvíce, zaznamenaly také nejvýraznější růsty v prvních týdnech zotavení. Kdo tento trend zachytil, vydělal.

výběr akcií

Londýnský analytik Ian Harnett zase poznamenal, že s poklesem volatility na trzích začínají lépe prosperovat podhodnocené akcie. A má tedy cenu je hledat, ptát se na jejich vnitřní hodnotu a porovnávat ji s cenou.

Zvláště letní měsíce by podle mého názoru mohly ukázat rozdíly ve vývoji fundamentálně dobrých a horších titulů. Neboť např. ne všechny automobilky jsou na tom špatně, ne všechny společnosti v určitém regionu se vyvíjejí stejně. Krize totiž odděluje dobré a špatné.

Zajímavé je, že také bohatí lidé mění svůj přístup při hledání správce aktiv. Dříve si je vybírali podle dosahovaného zhodnocení. Dnes naopak hledí mnohem více na finanční stabilitu a reputaci manažerů té či oné správcovské firmy. Tím pádem se nabízí větší prostor ukázat, co kdo umí a jak myslí.

výběr portfoliomanažera

Více než dřív je dnes třeba vybrat si ten správný fond s dobrým portfoliomanažerem. Neboť i jeho roleje nyní důležitější. Přišel čas růstu důležitosti individuálních rozhodnutí.