Krátkodobý výhled na české akcie: srpen 2009 a Telefonica, Philip Morris a CME
|

Krátkodobý výhled na české akcie: srpen 2009 a Telefonica, Philip Morris a CME

Potenciál a riziko jednotlivých akcií obchodovaných v systému SPAD pro následující týdny.

Telefónica 02

Telefonica O2 ČR

Výsledky za 2Q09 byly hlavně díky slabým tržbám (14,7 vs. očekávaných 15,1 mld. Kč) horší než se předpokládalo. A to i přes shodu v provozní úrovni OIBDA (7,1 vs. očekávaných 7,1 mld. Kč) a čistém zisku (3,1 vs. očekávaných 3,2 mld. Kč) díky vyšším úsporám v nákladech než se očekávalo. Pozitivním faktorem bylo potvrzení výhledu na celý rok v rámci provozní úrovně a provozních finančních toků.

Nadále pozitivně působí i fakt, že se titul obchoduje až do 4. září s nárokem na hrubou dividendu ve výši 50 Kč/akcii, což představuje 10,4% hrubý dividendový výnos. Po výsledcích dojde pravděpodobně k přepracování projekcí především vzhledem k tlaku omezené spotřeby telekomunikačních služeb z důvodu ekonomické recese – včetně AFT.

Krátkodobý výhled

I přes slabší výsledky a pravděpodobné či již aktuální přepracován některých modelů analytiků se domníváme, že do začátku září bude titul schopen odolat výraznější prodejní náladě. Aktuální ceny na 480 Kč dle relativního pohledu s konkurencí neutrální či bychom uvítali i lehké vybírání zisků.

Philip Morris ČR

Philip Morris

Dle očekávání komentář mateřské společnosti Philip Morris Int. k výsledkům za 2Q09 potvrdil, že hospodaření v ČR bude meziročně lepší díky situaci se špatným předzásobením v roce 2008.

Výsledky za 1H09 (na konci srpna) budou dle našeho odhadu vykazovat silné meziroční zlepšení (čistý zisk +72% r/r). Nicméně obdobná čísla jsou dle našeho úsudku očekávána většinou trhu. Z dlouhodobějšího pohledu na titul se naše očekávání nemění a nadále předpokládáme, že se jedná o solidní dividendový titul, který se dá doporučit dlouhodobým dividendovým hráčům. Očekáváme, že hrubý div.

Výnos kolem/nad 10% by si PMČR měl udržet po několik příštích let i za současných úrovní ceny.

Krátkodobý výhled

Titul nadále vnímáme pozitivně, chápejme jej jako defenzivní titul s růstovým potenciálem pro nejbližší roky. Pozitivní impuls by mohl přijít až ke konci srpna – avšak ceny kolem 7300 Kč již možná pozitivní impuls z výsledků obsahují.

CME

CME

Titul se stále zmítá kolem úrovně 20 USD v závislosti na sentimentu. Situace kolem Ukrajiny se víceméně vyřešila jejím vyčleněním spolu s Bulharskem do speciální entity, která bude posuzována samostatně. Došlo i k částečnému odprodeji Ukrajinských aktiv dosavadnímu partneru – pan Kolomoisky – ve hře je i opce na úplný prodej - pozitivní.

Výsledky byly bohužel slabší, než jsme očekávali, nicméně společnost aktuálně pravděpodobně zažívá jedno z nejhorších čtvrtletí za poslední období (v současné podobě). Za 2Q09 byl provozní zisk 29,7 mil. USD (-75 % r/r) oproti oček. 42 mil. USD. Důvodem byly slabší tržby, jelikož inzerenti překládají své rozpočty na pozdější období.

Krátkodobý výhled

Prozatím se cena vyvíjí dle očekávání a výsledky oslabily zájem o akcie CME. Naproti tomu půjde v budoucnu pravděpodobně poměrně sebejistý komentář managementu společnosti ohledně očekávaného vývoje, který management společnosti vidí poměrně pozitivně již s koncem letošního roku.

Nadále opakujeme, že pokles pod/okolo 350 Kč bychom vnímali atraktivně, nicméně úrovně kolem 400 Kč vnímáme neutrálně. Rovněž ponecháváme, že vetší růstový potenciál u titulu bude až s narovnáním ekonomické situace či dalším snížením rizikové averze. Bude vyžadovat delší čas vzhledem k cykličnosti titulu.