Latinská Amerika - region s potenciálem
|

Latinská Amerika - region s potenciálem

V posledních pěti letech velmi kvetlo mezinárodní ekonomické klima v Latinské Americe. Zbytek světa byl hladový po komoditách, z čehož tento region těžil. Rok 2007 prokázal, že vedle Číny a Indie je latinská Amerika dalším ohromným a významným rozvíjejícím se trhem.

Komodity Emerging Markets Latinská Amerika Brazílie

Základní fakta (2008)

Populace 479,2 miliónů

Průměrný věk 27 let

HDP (parita kupní síly) 4 923 miliard USD

Vývoz 686,2 miliard USD

HDP růst 6,1 %

HDP (parita kupní síly) 4 923 miliard USD

Vývoz 686,2 miliard USD

Dovoz 611,8 miliard USD

Zdroj: Indexmuni, červen 2009

Potenciál regionu

V roce 2008 obdržela Brazílie upgrade na investiční stupeň od společnosti Standard & Poor’s jako důsledek akcelerace růstu a snížení dluhu.

Podle časopisu Forbes, 10 ze 26 miliardářů Latinské Ameriky jsou Mexičané.

Čile je nejstabilnějším národem v rámci regionu z pohledu konkurenceschopnosti, kvality života, politické stability, ekonomické svobody, relativně nižší korupci i míry chudoby.

Argentina má nejvyšší index lidského rozvoje v rámci regionu.

Region se vyznačuje některými společnými faktory, které podporují růst regionu:

  1. Komodity zůstávají nadále důležitou součástí vývozu Latinské Ameriky. Jižní Amerika je bohatá na kovy. V Brazílii sídlí druhá největší hutní společnost světa a Brazílie je největším producentem železné rudy a niklu.

  2. Dalším faktorem, který podporuje růst regionu je příliv zahraničních investic (přímé zahraniční investice (FDI)).

  3. Domácí poptávka v zemích Latinské Ameriky stále roste silným tempem. Tím, že se zvyšuje podíl populace v regionu a expanduje střední třída, profitují z toho domácí sektory.

Jedná se o podobný případ jako v jiných částech rozvíjejícího světa jako je Čína a Indie. Vývoz je diverzifikován a nesměřuje pouze do USA a Evropy. Těží tak z nynějšího dřívějšího zotavovaní některých asijských rozvíjejících se zemí.

Hospodářství Latinské Ameriky čelí mnoha výzvám, stejně jako ostatní rozvíjející se země, např. zlepšení vedení společností a vlád jednotlivých zemí za účelem udržení růstu a zlepšení v přílivu zahraničních investic.

Jednotlivé země a jejich vedoucí sektory

Každá země v rámci Latinské Ameriky má různé tahouny své ekonomiky. Ve Venezuele jsou to ropa a zemní plyn, v Peru sektor služeb, v Čile měď ( téměř jedna třetina světové nabídky), zemědělství v Mexiku a v Argentině tzv. „měkké komodity“ (tj. zemědělské suroviny).

Nejsilnější pozici v regionu zaujímá Brazílie, která je devátou největší ekonomikou světa. Podobně jako v Indii, avšak s menším počtem obyvatelstva, můžeme vývoj hospodářství v Brazílii označit za organický růst. Brazílie je obrovským průmyslovým trhem se silnou průmyslovou výrobou.

Bohatství na měkké komodity - cukr, kukuřice, sója, pšenice – podporují ekonomiku z důvodů rostoucí celosvětové poptávky. Růst vývozů vedl k vysokému přebytku obchodu a utažená vládní fiskální politika vedla k přebytku státního rozpočtu a snížení dluhu veřejných financí. Brazílie zažívá expanzi střední třídy, což vlastně znamená reinvestice kapitálu zpět do země ve smyslu masivního sektoru služeb, ale i akciového trhu.

Červenec na latinskoamerických trzích

Po červnu, který bychom mohli nazvat „pauzou k nadechnutí“, vzrostl v červenci regionální index MSCI EM Latin American o 8,7% na vlnách obecného zlepšení v makroekonomických datech a reportovaných zprávách ziskovosti společností po celém světě. Na úrovni jednotlivých zemí podaly všechny země pozitivní výkonnost.

Ze sektorového hlediska rostly jak komodity, tak také domácí odvětví, jako stavebnictví a průmysl, rostly. Na makroekonomické úrovni, napříč celým regionem, centrální banky zastávají také důvěřivou pozici na cestičce k ekonomickému zotavování, když snížily tempo snižování úrokových sazeb. Domníváme se, že oba hlavní sektory – komodity i domácí cyklické sektory (odrážející rostoucí důvěru v rychlejší a stabilní zotavení domácí cyklu) udrží pozitivní výkonnost.

Na úrovni společností, v Brazílii, 40 % brazilských společností obchodovaných na burze, již reportovaly výsledky za druhé čtvrtletí roku 2009 a 50 % z nich překonalo očekávání (informace k 7. srpnu 2009). Většina společností byla spojena s komoditami.

Také odvětví spotřebitelských služeb pokračuje pozitivně: 33 % jich již oznámilo výsledky a 67 % předčilo konsensus. Mějme však na paměti, že většina domácích titulů teprve bude reportovat.

V Mexiku je reportovací období již za námi a 68% zpráv ziskovosti společností bylo nad očekáváním. Obecně registrujeme, že společnosti se chovají lépe než země samotná.

Nadále nahlížíme na akcie Latinské Ameriky velmi pozitivně. Jsme v kladném očekávání zbylých výsledků ziskovosti a podrtrhujeme, že region má stále relativně atraktivní ocenění.