Opce: sledujte velké hráče, sledujete „smart money“
|

Opce: sledujte velké hráče, sledujete „smart money“

Ne nadarmo se říká, že je dobré být na straně velkých hráčů, kteří mohou mít informace o společnostech, které drobný obchodník nemá. Šance na zisk tak roste.

Obchodování Trading Opce Smart money

O opcích se nejčstěji píše jako o zajišťovacím prostředku. Jako instrumentu, jež může investora chránit proti poradu kurzu již nakoupených akcií. Ale zkusme se na ně podívat i z jiného pohledu. Opce mohou dát i obrázek o tom, kam by se mohla cena akcie v budoucnu pohnout. Pravda, není to sice jednoduché určit a není to stoprocentní (co na burze je), ale určitou výhodu nám to na trhu dává, a to je to, co drobný obchodník potřebuje.

Jak investují velcí hráči

Velcí hráči mají obrovskou sumu peněz, kterou investují do jednotlivých vybraných aktiv. Jedním z nich jsou i akcie. Jejich problém však spočívá v tom, že pokud by onu velkou sumu investovali najednou, dokázali by s kurzem akcie pohnout ještě dříve než do této pozice nastoupí kompletně. Naopak nákup opce jim dává právo na prodej nebo nákup za předem určenou cenu v předem určeném čase.

Proto velmi často místo nákupu akcií volí jako alternativu nákup opcí a kupují si tak právo na pozdější nákup nebo prodej vybraných akcií.

Pokud jste schopni určit, zda byla určitá opce nakoupena velkým obchodníkem, máte velkou šanci vydělat na tomto obchodu. Není totiž nic jednoduššího než obchodovat s „chytrými penezi“. Možná se ptáte, proč bych je měl vlastně sledovat?

Proč sledovat „chytré“ peníze

Odpověď je jednoduchá. Tito velcí obchodníci mají informace, většinou i pro veřejnost nepřístupné, o společnostech a jejich akciích, které nemůžeme získat. Důsledkem pak může být velký cenový pohyb akcie. Jaký důvod by měl nákup velkého množství opcí, přičemž na trhu není žádná zpráva, která to odůvodňuje? Proč by někdo nakupoval právo na nákup akcií?

Důvod je jednoduchý. Jsou to informace, které jsou to nejcennější, co obchodník může získat. My tyto informace nemáme, proto je ale dobré sledovat, kam velcí hráči vkládají své peníze a obchodovat tak na jejich straně. Cílem monitoringu velkých peněz je být v obchodě dříve než veřejnost, která může získat informaci až později a vstupovat do obchodu v bodě, kdy my už můžeme realizovat zisk.

Jak toho využít

Algoritmus, který mám vytvořený, mi umožňuje tyto objednávky sledovat a zjistit, o jakou opci je zájem.

Redakce pro Vás připravila denně aktualizovaný přehled o tom, na jaké akcie byly opce velkými obchodníky nakoupeny, co by to mohlo znamenat a případně i možnou opční strategii, jak tyto velké obchodníky následovat ve stejném směru. Vy pak můžete sledovat, zda došlo k určitému pohybu či nikoliv.