Sektorové fondy : Utilities
|

Sektorové fondy : Utilities

Fondy, které se specializují na akcie distributorů energie – tedy především elektřiny, plynu a vody, najdeme i na českém trhu. Řadíme je mezi fondy sektorové a věnují se jim převážně globální správci majetku s dostatečně velkou produktovou nabídkou.

Elektřina Voda

Patří mezi ně i ING, KBC a Fortis Investments. Mezi akciovými tituly najdeme firmy známé i z českého prostředí, především německé E.On a RWE.

ING Invest Utilities

Je zástupcem bohaté sektorové nabídky fondů ING. Fond je denominován v amerických dolarech a využívá přiznivý lucemburský domicil. Fond je zatížen správcovským poplatkem ve výši dvou procent a vstupní poplatek se odvíjí od politiky jednotlivých distributorů a pohybuje se v rozmezí tří až pěti procent.

Fond je vhodný i pro pravidelné investování, za poslední rok je necelých patnáct procent v minusu, čímž je těsně pod svým benchmarkem (MSCI World Utilities Index).

Největší pozicí v portfoliu jsou dlouhodobě akcie E.On, následované Gaz de France Suez a Iberdrola SA, z pohledu regionálního pak největší pozici zajímají americké akcie (40 %), před akciemi francouzskými a japonskými.

Více o fondu na http://www.ifondy.cz/podilovy-fond/5589/ING--L--Invest-Utilities.

KBC Equity Fund Utilities

Má podobné zaměření jako předcházející fond, i zastoupení titulů je podobné – největší pozice v portfoliu mají akcie E.On, Gaz de France Suez a RWE. Fond má belgický domicil, levnější poplatek za správu oproti konkurenci ve výši 1,35 procenta. Je ovšem denominován v euru, za poslední rok je necelých patnáct procent v minusu.

Fond byl založen již v roce 1999. Více o fondu najdete na http://www.ifondy.cz/podilovy-fond/3156/KBC-Equity-Fund-Utilities.

Fortis Equity Utilities World (bývalý fond ABN Amro)

Třetím zástupcem sektoru na českém trhu je fond Fortis Equity Utilities World (bývalý fond ABN Amro), který má lucemburský domicil, je denominován v euru a správcovský poplatek činí 1,50 % ročně.

Fond má na ročním horizontu o něco horší výkonnost než index i předcházející fond. I tento fond má v portfoliu v největší míře akcie E.On a Gaz de France Suez. Třetí významnější pozicí je Exelon, distributor elektrické energie.

Více o výkonnosti fondu najdete zde: http://www.ifondy.cz/podilovy-fond/6087/Equity-Utilities-World.

Přehled potenciálu jednotlivých sektorů je zde.