Čína: politika na rozcestí a nejdůležitější faktory ovlivňující čínský akciový trh
|

Čína: politika na rozcestí a nejdůležitější faktory ovlivňující čínský akciový trh

Konsolidace na trhu může trvat ještě několik týdnů, které podle nás představují příležitost pro vybudování pozic na trhu. Navzdory obavám z utahování monetární politiky ze strany čínských úřadů se makroekonomická data zlepšují.

Čína

Jsme silně přesvědčeni, že čínské úřady začnou zpřísňovat měnovou politiku teprve až si budou jisté, že vnější ekonomické prostředí je stabilní, nikoliv dříve.

V nedávném článku o podílových fondech na Rusko Marek Janšta zmínil portfoliomanažera Clauda Tiramaniho.

http://www.investicniweb.cz/fondy-etf/2009/9/21/clanky/fondy-bohati-rusove-se-vraceji/

Tento portfoliomanažer BNP Paribas Asset Management v aktuálním čísle interního časopisu BNP Paribas Investment Partners zveřejnil článek ohledně hlavních faktů ovlivňujících čínský akciový trh. Z tohoto článku volně vybírám:

Obavy z utažení měnové politiky: pohled v kontextu

Trh byl během posledních dvou týdnů srpna v korekčním modu, investoři se obávali restriktivních opatření vlády ve snaze předejít nerovnováhám v ekonomice. Investoři se zejména obávali trendů v oblasti likvidity, nové úvěry firmám v červenci dosáhly pouhých 355 mld yuanů, tedy hluboko pod trhem očekávanými 500 miliardami. Pokles úvěrové aktivity vzbudil obavy investorů z normalizace měnové politiky.

„Normalizace“, nechvalně známá pro starší českou generaci je klíčové slovo a zároveň součástí řešení, vzhledem k tomu, že vláda se snaží předejít bublině a zároveň nezabrzdit ekonomický růst. Čínská měnová autorita, stejně jako tvůrci monetární politiky jinde na světě, se potřebuje ujistit, že ekonomika je na udržitelné cestě k růstu i bez dodatečných stimulů, aby mohla vstoupit do cyklu utahování měnové politiky.

Je také třeba upozornit, že inflace v čínské ekonomice je stále negativní, to vysvětluje holubičí rétoriku úřadů (podpora ekonomiky formou nízkých sazeb). Ale vzhledem k tomu, že ekekt vysokého základu při měření meziročních změn ceny u komodit pomalu mizí a inflace pomalu roste, určité monetární zpřísnění bude potřeba.

Do té doby jsme silně přesvědčeni, že čínské úřady začnou zpřísňovat měnovou politiku teprve až si budou jisté, že vnější ekonomické prostředí je stabilní, nikoliv dříve.

Tržní trendy: co bude dále hýbat trhem?

Očekáváme, že růst akciových trhů bude tlačený oživením firemní ziskovosti. Například konsenzus v oblasti očekávaného růstu zisků v roce 2010 dosahuje 21%. Už čtvrté čtvrtletí tohoto roku by mělo prokázat zlepšení ve výnosech firem. Jakmile investoři uvidí, že se firmám daří plnit vysoká očeávání trhu, vzroste jejich důvěra, stejně jako expozice na trzích.

Vedle zlepšené ziskovosti očekáváme dva další katalyzátory s pozitivním dopadem na čínský trh. Tyto faktory nejsou fundamentální, ale strukturální svou povahou – jsou spojeny s roztříštěnou likviditou čínského trhu. Očekávaná konvergence mezi různými segmenty čínského trhu reprezentuje podle nás zdroj příležitostí:

  1. Očekává se, že Čína umožní Honk Kongským společnostem sekundární obchodování ve Shangaji. Taková SPO (Secondary Initial Orfee) umožní společnostem financování v RMB, zatímco akcie typu A (obchodované na domácím čínském trhu) by mohly výhledově revidovat vysoké relativní ocenění (EPS)

  2. Druhým kataliátorem je spuštění obchodování prvního ETF na Shangajské burze, které investuje do čínských společností obchodovaných v Honk Kongu.

V neposlední řadě, čísnké úřady by mohly urychlit schvalovací proces pro kvalifikované domácí institucionální investory (QDII), což by mohlo mít drmatický dopad na trhy.

Hlavní závěry a alokační rozhodnutí

Konsolidace na trhu může trvat ještě několik týdnů, které podle nás představují příležitost pro vybudování pozic na trhu.

Navzdory obavám z utahování monetární politiky ze strany čínských úřadů se makroekonomická data zlepšují, růst HDP v roce 2010 se očekává okolo 8,5%. Ziskovost firem by měla růst rovněž a my se domníváme, že by se měla stát hlavním podpůrným faktorem pro další růstový cyklus čísnkého akciového trhu.

S ohledem na důležitost jednotlivých sektorů pro ekonomiciké oživení je zdraví realitního sektoru podmínkou pro domácí ekonomiický růst. Také investice v průmyslu, které doposud zaostávaly za veřejnou spotřebou, by měly akcelerovat.

V oblasti sektorové rotace se nám líbí banky, jejich ziskové marže by měly v souvislosti se změnami v portfoliu aktiv (podíl nakoupených vládních dluhopisů poklesne ve prospěch výnosnějších střednědobých úvěrů). Dále se nám líbí sektor výroobců spotřebního zboží, zejména v oblatsi výroby automobilů. Dále akumulujeme společnosti v oblasti developmentu nemovitostí, kde vyčkáváme na příležitost, kteoru by mohla přinést přehnaná reakce trhu na obavy z utahování mkonetární politiky.

S využitím článku Clauda Tiramaniho pro zářijové vydání časopisu Perspectives pro klienty BNP Paribas Investment Partners.